Overskydende skat for 2019

Her får du overblik over fordelingen af overskydende skat fra 2019 på tværs af alle fem regioner til udbetaling d. 3. april 2020.

Region

Antal med overskydende skat

Overskydende skat (kr.)

Gennemsnitlig overskydende skat (kr.)

Region Nordjylland                                        347.170                             1.748.849.915                                             5.037
Region Midtjylland                                        764.903                             3.825.558.414                                             5.001
Region Syddanmark                                        720.657                             3.499.979.059                                             4.857
Region Sjælland                                        470.253                             2.343.396.439                                             4.983
Region Hovedstaden                                     1.050.636                             5.950.132.490                                             5.663
I alt                                     3.353.619                           17.367.916.317                                             5.179
Kilde: Skattestyrelsen, 2020. Tallene er opgjort på baggrund af ændringer og tilføjelser til årsopgørelsen, som er oplyst frem til og med d. 27. marts 2020.