Region Midtjylland

Her får du overblik over fordelingen af overskydende skat til udbetaling d. 3. april 2020 i alle Region Midtjyllands kommuner.

Kommune

Antal med overskydende skat

Overskydende skat (kr.)

Gennemsnitlig overskydende skat (kr.)

Ikast-Brande                                           24.266                                 141.956.193                                             5.850
Lemvig                                           10.974                                   58.707.351                                             5.350
Herning                                           55.184                                 291.351.265                                             5.280
Skanderborg                                           31.361                                 164.681.555                                             5.251
Favrskov                                           22.918                                 119.779.562                                             5.226
Ringkøbing-Skjern                                           33.637                                 173.076.406                                             5.145
Viborg                                           48.775                                 250.176.080                                             5.129
Norddjurs                                           18.239                                   92.517.846                                             5.073
Syddjurs                                           25.122                                 126.500.665                                             5.035
Horsens                                           55.951                                 278.612.507                                             4.980
Aarhus                                        221.017                             1.094.440.676                                             4.952
Skive                                           25.663                                 127.004.182                                             4.949
Silkeborg                                           51.001                                 251.617.536                                             4.934
Hedensted                                           25.736                                 126.542.262                                             4.917
Holstebro                                           33.687                                 159.981.008                                             4.749
Odder                                           13.356                                   63.255.395                                             4.736
Randers                                           54.283                                 246.719.869                                             4.545
Samsø                                             2.176                                     9.383.243                                             4.312
Struer                                           11.557                                   49.254.813                                             4.262
I alt/Gns.                                         764.903                             3.825.558.414                                             5.001
Kilde: Skattestyrelsen, 2020. Tallene er opgjort på baggrund af ændringer og tilføjelser til årsopgørelsen, som er oplyst frem til og med d. 27. marts 2020.