Alle regioner

Fordelingen af overskydende skat fra indkomståret 2020 på tværs af alle fem regioner til udbetaling d. 9. april 2021.

Region

Antal borgere med overskydende skat

Overskydende skat (kr.)

Gennemsnitlig over-skydende skat (kr.)

Region Nordjylland 370.958 1.953.980.642 5.267
Region Midtjylland 820.827 4.583.205.474 5.584
Region Syddanmark 769.970 3.918.781.239 5.090
Region Sjælland 506.028 2.559.974.224 5.059
Region Hovedstaden 1.134.752 6.515.663.851 5.742
Hele landet 3.602.535 19.531.605.431 5.422
Kilde: Skattestyrelsen. Tallene er opgjort på baggrund af ændringer og tilføjelser til årsopgørelsen, som er oplyst til og med d. 31. marts 2021.