Region Midtjylland

Fordelingen af overskydende skat fra indkomståret 2020 i alle Region Midtjyllands kommuner til udbetaling d. 9. april 2021.

Kommune

Antal borgere med overskydende skat

Overskydende skat (kr.)

Gennemsnitlig over-skydende skat (kr.)

Aarhus 233.232 1.262.612.050 5.414
Favrskov 26.483 128.437.396 4.850
Hedensted 27.908 145.398.732 5.210
Herning 57.779 333.921.452 5.779
Holstebro 34.974 186.079.157 5.320
Horsens 59.103 337.527.601 5.711
Ikast-Brande 25.615 197.355.924 7.705
Lemvig 11.813 59.814.456 5.063
Norddjurs 21.953 97.839.833 4.457
Odder 13.985 68.723.661 4.914
Randers 57.372 283.944.000 4.949
Ringkøbing-Skjern 35.525 214.668.765 6.043
Samsø 2.253 9.793.324 4.347
Silkeborg 55.575 307.028.890 5.525
Skanderborg 34.723 255.823.768 7.368
Skive 27.582 178.426.923 6.469
Struer 12.702 70.823.633 5.576
Syddjurs 26.228 148.035.009 5.644
Viborg 56.022 296.950.899 5.301
Region Midtjylland 820.827 4.583.205.474 5.584
Kilde: Skattestyrelsen. Tallene er opgjort på baggrund af ændringer og tilføjelser til årsopgørelsen, som er oplyst til og med d. 31. marts 2021.