Region Nordjylland

Fordelingen af overskydende skat fra indkomståret 2020 i alle Region Nordjyllands kommuner til udbetaling d. 9. april 2021.

Kommune

Antal borgere med overskydende skat

Overskydende skat (kr.)

Gennemsnitlig over-skydende skat (kr.)

Aalborg 144.737 744.555.537 5.144
Brønderslev 22.285 121.758.880 5.464
Frederikshavn 38.893 185.895.037 4.780
Hjørring 40.222 200.478.962 4.984
Jammerbugt 23.126 121.904.218 5.271
Læsø 972 4.882.818 5.023
Mariagerfjord 25.635 131.736.767 5.139
Morsø 12.650 68.420.481 5.409
Rebild 16.217 89.931.047 5.545
Thisted 23.777 160.306.419 6.742
Vesthimmerlands 22.444 124.110.476 5.530
Region Nordjylland 370.958 1.953.980.642 5.267
Kilde: Skattestyrelsen. Tallene er opgjort på baggrund af ændringer og tilføjelser til årsopgørelsen, som er oplyst til og med d. 31. marts 2021.