Oversigt over regioner

Regionalt overblik af overskydende skat og restskat

Fordelingen af overskydende skat fra indkomståret 2021 på tværs af alle fem regioner til udbetaling d. 8. april 2022. På siderne for hver region er en oversigt over fordelingen i hver kommune i den pågældende region.

Overskydende skat i indkomståret 2021

Region

Antal borgere med overskydende skat

Overskydende skat (kr.)

Gennemsnitlig overskydende skat (kr.)

Region Nordjylland 374.789 1.948.427.349 5.199
Region Midtjylland 834.290 4.437.393.369 5.319
Region Syddanmark 785.082 4.023.158.053 5.125
Region Sjælland 522.223 2.750.391.717 5.267
Region Hovedstaden 1.145.088 6.739.010.150 5.885
Hele landet 3.661.472 19.898.380.638 5.435
Anm.: Tallene er opgjort på baggrund af ændringer og tilføjelser til årsopgørelsen, som er oplyst til og med d. 31. marts 2022.
Kilde: Skattestyrelsen.

 

Restskat i indkomståret 2021

Region

Antal borgere med restskat

Restskat (kr.)

Gennemsnitlig restskat (kr.)

Region Nordjylland 81.356 601.904.238 7.398
Region Midtjylland 190.839 1.601.852.219 8.394
Region Syddanmark 172.129 1.281.729.463 7.446
Region Sjælland 128.360 1.093.997.438 8.523
Region Hovedstaden 310.537 3.862.111.780 12.437
Hele landet 883.221 8.441.595.138 9.558
Anm.: Tallene er opgjort på baggrund af ændringer og tilføjelser til årsopgørelsen, som er oplyst til og med d. 31. marts 2022.
Kilde: Skattestyrelsen.