Overskydende skat for indkomståret 2021

Fredag den 8. april begynder Skattestyrelsen at udbetale overskydende skat for indkomståret 2021. I alt skal 3,7 mio. borgere have 19,9 mia. kr. tilbage. Borgere i Region Hovedstaden får i gennemsnit udbetalt mest.

Årsopgørelsen er en oversigt over den enkelte borgers indkomstgrundlag, anvendte fradrag og samlede skattebetaling. På årsopgørelsen fremgår det, om borgeren har betalt for meget eller for lidt i skat i det forgangne år. Har man betalt for lidt i skat, skal man betale restskat. Har man derimod betalt for meget, får man den overskydende skat udbetalt.

For de fleste borgere, der skal have deres overskydende skat udbetalt, vil fredag d. 8. april kunne se den overskydende skat på deres NemKonto.

Skattestyrelsens opgørelser for indkomståret 2021 viser, at 3,7 mio. borgere har 19,9 mia. kr. i overskydende skat. Det svarer til 5.435 kr. i gennemsnit per borger, jf. figur 1.

Figur 1: Nøgletal for udbetalingen af overskydende skat for indkomståret

Kilde: Skattestyrelsen

Regionale og kommunale fordelinger

Det er i gennemsnit borgere i Region Hovedstaden, der har mest overskydende skat. Her har godt 1,1 mio. borgere i gennemsnit 5.885 kr. i overskydende skat, svarende til 6,7 mia. kr. i alt. Omvendt er den gennemsnitlige overskydende skat lavest i Region Syddanmark, hvor godt 785.000 borgere har gennemsnitlig overskydende skat for 5.125 kr. og samlet for 4,0 mia. kr., jf. figur 2.

Figur 2: Regional fordeling af overskydende skat for indkomståret 2021

Kilde: Skattestyrelsen

Det følgende kort viser den gennemsnitlige overskydende skat fordelt på hver enkelt kommune. Kommunerne med de laveste gennemsnitlige overskydende skatter er vist med den lysegrå farve og jo mørkere farverne på kommunen bliver, jo mere overskydende skat har hver enkelt borger i kommunen fået tilbage for indkomståret 2021, jf. figur 3.

Figur 3: Overskydende skat fordelt på den enkelte kommune for indkomståret 2021

 

Kilde: Skattestyrelsen

Ikke alle penge udbetales

Hvis en borger eller deres ægtefælde har gæld til det offentlige, bliver gælden modregnet i de overskydende skatter inden udbetaling. Herefter vil en eventuel resterende del blive udbetalt.

Derudover kan en udbetaling af overskydende skat også tilbageholdes, hvis Skattestyrelsen vurderer, at en borger mangler at give oplysninger til årsopgørelsen, eller hvis der er tale om store udbetalinger, som skal gennemgås. Det fremgår af årsopgørelsen, hvorfor man ikke får den overskydende skat udbetalt.

Sådan har vi gjort

Datagrundlaget for analysen om den overskydende skat er opgjort for indkomståret 2021 og indeholder oplysninger om ændringer og tilføjelser til årsopgørelsen foretaget af de borgere, der har dannet deres årsopgørelse til og med den 31. marts 2022.

Den samlede overskydende skat og restskat for borgerne vil løbende ændre sig, idet fristen for at ændre årsopgørelsen først udløber den 1. maj 2022 for borgere med enkle skatteforhold – fx lønmodtagere, pensionister og SU-modtagere – og den 1. juli 2022 for borgere med mere komplicerede skatteforhold – fx selvstændige erhvervsdrivende og borgere med udlandsforhold.