Gyldig fra

I de kommende år åbner Skattestyrelsen fire nye skattecentre

De næste år åbner vi fire nye skattecentre i Ringe og Slagelse i 2022 og i Frederikshavn og Svendborg i 2023. Skattecentrene er en del af regeringens ambitiøse plan om at reformere skattekontrollen med i alt 1.000 nye medarbejdere og otte nye skattecentre.

En del af regeringens reform af skattekontrollen

De nye skattecentre indgår i de sidste etaper af regeringens arbejde med at reformere skattekontrollen. Reformen blev iværksat med udspillet Mere kontrol. Mindre svindel fra april sidste år. Allerede i 2020 åbnede de første to skattecentre i Fredericia og Frederikssund, og i 2021 åbner skattecentre i Viborg og Esbjerg.

Regeringens mål med reformen af skattekontrollen er, at den skal være med til at genoprette danskernes tillid til skattevæsenet, samt at flere betaler det, de skal. Det skal være let for dem, som gerne vil, og svært for dem, som vil snyde.

- Det er en topprioritet for regeringen, at Danmark har en stærk og tidssvarende skatteforvaltning. Det er afgørende for, at vores velfærdssamfund kan fungere. Regeringens reform af Skatteforvaltningen skal sikre, at flere betaler den skat, de skal. Både fejl og svindel skal stoppes og forebygges, og der skal slås hårdt ned på dem, der bevidst forsøger at snyde vores fælleskasse. Med i alt otte nye skattecentre rundt om i landet og 1.000 nye medarbejdere tager vi et stort skridt mod en bedre og mere effektiv skatteforvaltning, siger Skatteminister Morten Bødskov.

Næste skridt i etableringen af de nye skattecentre

Regeringen vil sammen med Folketingets partier i løbet af i år og næste år beslutte, hvilke konkrete arbejdsområder medarbejderne i de fire nye skattecentre i Ringe, Slagelse, Svendborg og Frederikshavn skal beskæftige sig med.

Se pressemeddelelse fra Skatteministeriet om de nye skattecentre