Gyldig fra

Kenneth Joensen: Vi løser en helt essentiel samfundsopgave

Skattestyrelsen har netop offentliggjort de nye åbne skattelister, der omfatter de selskaber, fonde og foreninger, der samlet betalte ca. 61 mia. kr. i selskabsskat i 2018. Fagdirektør Kenneth Joensen svarer her på, hvordan selskabsområdet blandt andet bidrager til Skattestyrelsens kerneopgave og hvorfor man bliver selskabsskattedirektør.

Kenneth Joensen

Hvad er dit primære ansvarsområde som selskabsskattedirektør, hvis du skal beskrive det helt kort?

- Jeg er ansvarlig for beskatningen af selskaber og for håndteringen af udbytterefusionsområdet.

Hvordan bidrager selskabsområdet til at løse Skattestyrelsens opgaver?

​​- Selskaberne her i landet bidrager med omkring en tredjedel af det samlede skatteprovenu (inkl. skatter, moms og afgifter). Så i forhold til Skattestyrelsens kerneopgave for at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden, er det en meget væsentlig opgave. Når det kommer til håndteringen af anmodninger om udbytterefusion, har vi en kæmpestor tillidsopgave i forhold til at sikre, at vi kun udbetaler det, vi skal.

Hvad er de største udfordringer inden for selskabsområdet det kommende år?

- Det afhænger af, hvilke selskaber man taler om. Kigger man på de store selskaber, er det, der karakteriserer dem, at de er meget professionelle, også ud i skatteforhold. Der har vi en stor opgave i at sikre den rigtige balance mellem dialog og behovet for at udføre traditionel kontrol. Omvendt er segmentet af små og mellemstore selskaber karakteriseret ved, at de ikke nødvendigvis altid har tilstrækkelig viden om selskabsskattebetaling. Her har vi både fokus på vejledning og kontrol. Vi skal sikre, at vi både får kontrolleret dem, der har behov for kontrol, og vejledt dem, som har vanskeligt ved skattelovgivningen, der jo også er ganske kompleks.

Hvorfor bliver man selskabsskattedirektør i Skattestyrelsen?

- Det handler blandt andet om, at jeg synes, Skattestyrelsen løser en helt essentiel samfundsopgave. Hvis der ikke er tillid til os, har vi, efter min mening, et stort samfundsproblem. Jeg mener, at jeg sammen med mine medarbejdere og ledere kan være med til at øge tilliden til skattevæsnet. Det er en kæmpestor og væsentlig opgave for mig. Det har virkelig været spændende at kaste sig ud i, og det var en af årsagerne til, at jeg valgte at arbejde i Skattestyrelsen.

Jeg har haft en stejl læringskurve efter min opstart i foråret 2018. Skattestyrelsen er et sted, hvor man er god til at tage imod nye kolleger. Og så mærker jeg også, at der for alle er en stor gejst og et ønske om, at vi lykkes med den store opgave, vi står med. Det har været en kæmpe fornøjelse.

Hvad giver dig energi i dit arbejde?

- Noget af det, jeg holder mest af, er, når jeg kan mærke, at vi rykker os i den rigtige retning. Jeg er meget glad for at komme rundt og tale med medarbejderne i enhederne, og det er noget, jeg prøver at prioritere i en travl hverdag. Jeg prøver også at komme ud at tale med vores skatteydere. Jeg har for eksempel været ude at tale med vores store selskaber - der betaler rigtig meget i selskabsskat - og haft skabt en dialog med dem om, hvordan deres samarbejde med Skattestyrelsen fungerer. Det giver mig rigtig meget energi.

Læs mere om de åbne skattelister og dyk ned i selve listerne for 2018