Gyldig fra

Kritik fra Rigsrevisionen: Skattestyrelsen er i fuld gang med at styrke indsatsen på straffesagsområdet

Rigsrevisionen kritiserer i en ny beretning, at Skattestyrelsens sagsbehandlingstider for straffesager er for lang, og at der er risiko for, at sagerne forælder. Skattestyrelsen har allerede styrket området markant med to nye enheder i Odense og Viborg.

Statsrevisorerne har på et møde i dag behandlet Rigsrevisionens beretning om Skattestyrelsens indsats på straffesagsområdet. Rigsrevisionen kritiserer bl.a. Skattestyrelsens lange sagsbehandlingstider for straffesager, der kan medføre, at sager når at forælde, inden de bliver behandlet.

- Det er selvsagt ikke tilfredsstillende, hvis en straffesag når at forælde, inden vi kan nå at behandle den. Derfor er det også vigtigt for mig at fastslå, at vi er enige med Rigsrevisionen i den rejste kritik her, og vi er i gang. Det har vi været længe. Der er allerede et stort fokus på området, og det bliver der ved med at være, siger juridisk direktør i Skattestyrelsen Karin Degnboel Thostrup.

Antallet af afsluttede kontrolsager, der er sendt til Skattestyrelsens straffesagsenheder, er steget fra ca. 5.000 sager årligt i 2016 og 2017 til gennemsnitligt ca. 8.000 sager årligt i 2019 og 2020. Stigningen har bl.a. betydet, at Skattestyrelsen siden 2020 har styrket området markant ved at supplere fire oprindelige straffesagsenheder med to nye enheder samt etableret en bedre sagsstyring.

- Vi har siden 2019 været i gang med en markant styrkelse af området med omkring 50 årsværk. Det svarer til en tilførelse på ca. 40 mio. kr. ekstra til området. Det er bl.a. sket ved, at vi oprettede en ny straffesagsenhed i Odense sidste år, og netop har etableret endnu en enhed i Viborg. De mange nye årsværk svarer til, at vi får styrket området med ca. 50 pct., siger Karin Degnboel Thostrup.

Skattestyrelsen følger området og sagsbehandlingstiderne nøje. Det er dog for tidligt at vurdere effekten af den markante tilførsel af ressourcer, bl.a. fordi dette også afhænger af tilgangen af nye sager til straffesagsenhederne.

En kontrolsag sendes typisk til strafvurdering, når kontrolsagen er afsluttet, og den unddragne skat, moms, told eller afgift er opgjort, og en regning er sendt til borgeren eller virksomheden. Skattestyrelsens straffesagsenheder varetager straffesagsbehandlingen for Skattestyrelsen, Motorstyrelsen og Toldstyrelsen, når styrelsernes kontrolenhederne vurderer, at der kan være tale om en mulig straffesag.

Rigsrevisionen finder, at retningslinjerne, for hvornår kontrolenhederne sender sager til straffesagsenhederne kan styrkes med henblik på at understøtte kontrolmedarbejdernes vurdering.

- Vi har retningslinjer, der skal støtte kontrolmedarbejderne, når de skal vurdere, om sager skal til strafvurdering. På den måde sikrer vi os, at der er den nødvendige tætte fokus på sagerne ved oversendelse. På baggrund af bemærkningerne fra Rigsrevisionen ser vi nu på, hvordan vi kan understøtte kontrolmedarbejderne yderligere. Vi er selvfølgelig også optaget af, at det er de rigtige sager, vi kigger på i et strafferetligt perspektiv, det siger sig selv, siger Karin Degnboel Thostrup.