Gyldig fra

Mulighed for fritagelse for renter og gebyrer i lyset af coronasituationen

Virksomheder, der som følge af pludseligt opståede hændelser, ikke har indbetalt A-skat og AM-bidrag i marts, har efterfølgende mulighed for at ansøge Skattestyrelsen om fritagelse for renter og gebyrer, som virksomheden normalt ville skulle betale.

For nylig vedtog Folketinget en økonomisk hjælpepakke, der i den aktuelle coronasituation bl.a. udskyder betalingsfristen for virksomheders kommende tre indbetalinger af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Udskydelsen af betalingsfristen er dog først gældende for april og omfatter således ikke betalingen af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for marts, hvor betalingsfristen er den 31. marts 2020 for store virksomheder og den 14. april 2020 for små og mellemstore virksomheder.

Skattestyrelsen har modtaget henvendelser om muligheden for rente- og gebyrfritagelse i den aktuelle krise. Der henvises til en særlig bestemmelse i opkrævningsloven, som giver mulighed for at se bort fra renter og gebyrer i helt særlige tilfælde, eksempelvis krisen i forbindelse med coronavirus.

Skattestyrelsen har således mulighed for administrativt at undlade at opkræve renter og gebyrer i helt særlige tilfælde.

Dette kan kun ske, hvis overskridelse af betalingsfristen skyldes pludseligt opståede hændelser, som virksomheden ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse, og virksomheden straks efter hindringens ophør indgiver angivelse, foretager indberetning eller indbetaling. Det er Skattestyrelsens vurdering, at den aktuelle coronasituation falder ind under denne bestemmelse, men kun i helt særlige situationer.

Hvem er så omfattet? I udgangspunktet har visse brancher, som har fået påbud om at holde lukket som følge af restriktionerne, der er indført for at begrænse udbredelsen af coronavirus, mulighed for at søge om fritagelse for gebyrer og renter i marts:

  • Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet.
  • Indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer.
  • Steder, hvor der udøves sports- og fritidsaktiviteter, herunder spillehaller, lege- og badelande, svømmehaller, træningscentre og biografer.
  • Tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds-, og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer fysisk kontakt til kunder, og solarier.

Det bemærkes, at virksomheder først kan søge om rente- og gebyrfritagelse, når coronasituationen er normaliseret, og i det øjeblik den forfaldne A-skat og arbejdsmarkedsbidraget for marts faktisk betales.

Hver enkelt ansøgning om fritagelse vil herefter blive undergivet en konkret vurdering i Skattestyrelsen.

Det bemærkes, at renter og gebyrer vedr. moms, der skal betales i marts, ikke er omfattet af ovennævnte fritagelse, da momsen vedrører tiden, før der blev pålagt restriktioner som følge af coronavirus.

For yderligere informationer se: