Gyldig fra

Ny fagdirektør for Erhverv i Skattestyrelsen

Thomas Hjortenberg tiltræder den 1. maj 2019 som ny fagdirektør for Erhverv i Skattestyrelsen. Thomas kommer fra en stilling som vicedirektør i Arbejdstilsynet, og har tidligere erfaring fra Københavns Kommune, Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet. Thomas Hjortenberg indtræder samtidig i Skattestyrelsens direktion.

Som fagdirektør for Erhverv får Thomas Hjortenberg ansvaret for ca. 700 medarbejdere og 41 ledere, hvis opgave er at sikre en effektiv, rettidig og korrekt skattebetaling (skat, moms og afgifter) fra landets mange erhvervsvirksomheder. Erhverv varetager desuden vejledning og sagsbehandling vedrørende virksomhedernes skatteforhold samt planlægning og gennemførsel af kontrol.

Netop derfor mener Thomas, at han med stillingen som fagdirektør for Erhverv kommer til at beskæftige sig med noget af det allermest meningsfulde og fundamentale for samfundet:

- Alle har en holdning til Skattestyrelsen og skatteområdet. Her er vi helt inde ved kernen af, hvad der skal til for at skabe et velfærdssamfund. Kontrakten mellem samfund og borgere og virksomheder bygger på, at vi betaler skat og tilsvarende får velfærd og goder igen. For at denne kontrakt skal fungere, skal det foregå på en retfærdig, gennemsigtig og tillidsfuld måde, forklarer han.

Thomas Hjortenberg er født i 1977 og er uddannet cand. scient. pol.