Gyldig fra

Skattestyrelsen afskriver forældede rykkergebyrer

100.000 borgere og virksomheder får i disse dage besked om, at Skattestyrelsen har afskrevet deres gæld på motorområdet, fordi den er forældet. Det drejer sig for langt de fleste om rykkergebyrer for motorgæld som fx grøn ejerafgift og vægtafgift. I gennemsnit får hver enkelt afskrevet gæld på godt 100 kr.

Skattestyrelsen sender i disse dage besked til omkring 100.000 borgere og virksomheder om, at deres gæld på motorområdet er blevet afskrevet, fordi gælden er forældet. Gælden, der er forældet, vedrører i overvejende grad rykkergebyrer, hvor selve kravet er betalt.

Samlet set afskriver Skattestyrelsen forældet gæld for omkring 10,5 mio. kr., hvilket svarer til godt 100 kr. i gennemsnit for de 100.000 borgere og virksomheder. Afskrivningen sker som led i en større oprydning og omfatter gæld, der er forældet i enten 2019 eller 2020.

- Det er vigtigt at sige, at langt de fleste beløb, som vi afskriver, er rykkergebyrer, hvor selve den regning, de knytter sig til, er blevet betalt. Når vi er nødt til at afskrive disse beløb, er det, fordi vi ikke automatisk har kunnet sende dem til inddrivelse i Gældsstyrelsen. Og når disse beløb ikke sendes til inddrivelse, vil de forælde. Det sker typisk efter tre år, forklarer Johanne Lykke Aggergaard, der er underdirektør i Skattestyrelsen, og fortsætter:

- Jeg forstår godt, at nogen kan undre sig, når de får brevet. De har måske ikke været opmærksomme på, at de fx skyldte et gammelt rykkergebyr. Men vi er forpligtede til at orientere borgere og virksomheder, hvis vi afskriver deres gæld – og det gælder også for mindre beløb.

I gennemsnit afskriver Skattestyrelsen beløb på godt 100 kr. Dette gennemsnit dækker over beløb fra under 1 kr. til få med beløb på op til 36.000 kr.

Skattestyrelsen arbejder på en løsning, så fx rykkergebyrer, hvor selve regningen, gebyret vedrører, er betalt, fremover automatisk vil kunne sendes til inddrivelse i Gældsstyrelsen. Indtil denne løsning er på plads, vil Skattestyrelsen løbende afskrive disse beløb i takt med, at de forælder.

- Vi forventer, at antallet af forældede krav, som vi må afskrive, falder i 2021. Det sker, fordi vi arbejder på en løsning, der automatisk kan oversende fx rykkergebyrer, hvor selve hovedkravet er betalt, til inddrivelse, inden de forælder, siger Johanne Lykke Aggergaard.

Gælden, som Skattestyrelsen afskriver, vil fremgå af det brev, som borgerne og virksomhederne modtager. Eventuel øvrig gæld, som de enkelte borgere eller virksomheder har til Skattestyrelsen eller øvrige offentlige myndigheder, bliver ikke påvirket af afskrivningen.