Gyldig fra

Skattestyrelsen er en del af EU-kampagne mod social dumping og sort arbejde

Når borgere i EU tager arbejde i andre medlemslande, så har de krav på ordentlige arbejdsvilkår som fx ret til ferie, løn under sygdom og et sikkert arbejdsmiljø. Derfor kører EU lige nu en kampagne på sociale medier, som bl.a. fokuserer på virksomheders og ansattes fordele ved at arbejde under ordnede forhold på arbejdsmarkedet og derved bekæmpe social dumping og sort arbejde.

EU-kampagnen hedder ”Fair work, Fair play”, og Skattestyrelsens del af kampagnen sætter bl.a. fokus på at udbrede kendskabet til danske regler og rettigheder om arbejdsvilkår og skat, at skabe opmærksomhed om fordelene ved ordnede forhold på arbejdsmarkedet og sætte fokus på konsekvenserne af social dumping.

Da både social dumping og sort arbejde er en udfordring i hele EU, er et af budskaberne i kampagnen også, at ordnede forhold på arbejdsmarkedet er med til at sikre fair konkurrence, samt at det kan have konsekvenser, hvis man som virksomhed ikke overholder gældende regler.

Fra dansk side er det Arbejdstilsynet og Skattestyrelsen, der på sociale medier vil bakke op og bidrage til kampagnen med hashtagget #EU4FairWork. Begge styrelser vil i den kommende tid sætte fokus på konsekvenserne af social dumping og indsatsen for at bekæmpe det.

Kampagnen er en del af EU-projektet ’European Platform tackling undeclared work’, som har eksisteret siden 2016. Platformen, som er oprettet af EU-Kommissionen, har overordnet til formål at styrke det europæiske samarbejde og indsats mod sort arbejde og social dumping i EU.

Mere information om EU-kommissionens kampagne, Fair Work, Fair Play, kan på engelsk læses her på EU-kommissionens hjemmeside.