Gyldig fra

Skattestyrelsen kontrollerer salg af forældrekøbslejligheder

Hvis man sidste år har solgt en bolig, man ikke selv bor i, skal gevinst eller tab oplyses til Skattestyrelsen senest 1. september 2020. Herefter går Skattestyrelsen i gang med en kontrol.

Skattestyrelsen vil fra 1. september 2020 sende breve ud til de borgere, der har solgt en bolig, de ikke selv bor i. Vel og mærke til borgere, som inden fristen udløber, ikke har fået oplyst henholdsvis tab eller gevinst af deres salg. Langt størstedelen drejer sig om salg af forældrekøbslejligheder.

- Vi har store forventninger til, at folk reagerer på vores brev, hvor vi minder dem om, at der kan være gevinst eller tab på den eller de ejendomme, som de solgte sidste år. Vi har rigtig gode erfaringer fra sidste år, hvor vi udsendte ca. 1500 påmindelsesbreve – der var mange, som hurtigt kom til tasterne og fik ændret deres skatteforhold, siger underdirektør i Skattestyrelsen, Johnny Schaadt Hansen.

Skattestyrelsens kontrol af gevinster og tab ved salg af ejendomme sidste år har ind til videre resulteret i, at styrelsen har sendt regninger ud for ca. 28 mio. kr. fordelt på ca. 240 borgere. Tallet dækker over mange forskellige sager og forskellige forhøjelser i de berørte borgeres indkomster. I enkelte tilfælde har undladelsen af at oplyse en gevinst også udløst bøder på op til 160.000 kr.

Skattestyrelsen vil, når fristen for at indberette sidste års salg af fx forældrekøbslejligheder udløber, starte en landsdækkende kontrol af, om borgerne har husket at selvangive deres salg. Er det ikke sket, sender Skattestyrelsen et brev, hvori styrelsen bl.a. beskriver reglerne og opfordrer til at få selvangivet. Borgerne skal selvangive til skattemyndighederne, uanset om det drejer sig om tab eller gevinst på salg af boligen.

- Det er vigtigt, at man får taget stilling til, om man har haft en gevinst, som kan være skattepligtig. Selvom det kan være et relativt kompliceret område, er det vigtigt at få kigget på det, idet en manglende indberetning til Skattestyrelsen kan resultere i både en restskat og eventuel efterfølgende bøde, siger Johnny Schaadt Hansen.

Borgere, der har spørgsmål eller er i tvivl om, hvordan man skal indberette tab eller gevinst af salg af bolig, kan ringe til Skattestyrelsens kundecenter på: 7222 1818.

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Virksomheder, tlf.: 7222 1818