Gyldig fra

Skattestyrelsen rejser erstatningskrav mod et større dansk advokatfirma

Dansk advokatfirma rådgav efter Skattestyrelsens opfattelse udenlandsk bank om bankens deltagelse i det setup, der medførte uberettiget refusion af udbytteskat. Nu rejser Skattestyrelsen erstatningskrav mod advokatfirmaet for dets rådgivning i sagen.

Skattestyrelsen har sendt et betalingspåkrav til et større dansk advokatfirma, da styrelsen og Kammeradvokaten mener, at advokatfirmaet har handlet ansvarspådragende over for de danske skattemyndigheder i forbindelse med dets rådgivning af den udenlandske bank om bankens involvering i ansøgningsprocessen om refusion af udbytteskat. Kravet er aktuelt opgjort til et trecifret millionbeløb – et beløb, der siden kan blive efterreguleret, hvis andre stævnede betaler, hvad de er stævnet for.

Af hensyn til skattemyndighedernes tavshedspligt kan Skattestyrelsen ikke oplyse navnet på advokatfirmaet. Betales erstatningskravet ikke inden for 10 dage, vil advokatfirmaet blive stævnet af Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen vurderer løbende, om der kan gøres erstatningskrav gældende mod alle involverede parter i den formodede uberettigede udbetaling af udbytterefusion, herunder mod rådgivere i sagskomplekset.

- Vores opgave er at få så mange af de 12,7 mia. kr. hjem til den danske statskasse som muligt. Det arbejder vi hele tiden benhårdt på. Det er Kammeradvokatens anbefaling, at vi retter krav mod det danske advokatfirma. Skattestyrelsen har derfor sendt betalingspåkrav til advokatfirmaet, og vi er klar til at stævne, hvis beløbet ikke bliver betalt, siger Steen Bechmann Jacobsen, fagdirektør i Særlig Kontrol i Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen har af hensyn til vores tavshedspligt ikke yderligere kommentarer til sagen.

Skattestyrelsen 

Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk.