Gyldig fra

Status på den igangværende oprydning i rentefejl på Skattekontoen

Skattestyrelsen har siden 2019 sendt breve til flere end 107.000 ak-tive virksomheder vedr. rentefejl på Skattekontoen i perioden 2013-2019. Heraf er der sendt 11.500 breve i 2022.

Skattestyrelsen sender i øjeblikket breve med digital eller fysisk post til virksomheder, der er berørt af allerede omtalte rentefejl på Skattekontoen i perioden 2013-2019.

Brevudsendelsen er en del af en større oprydning, der har stået på siden 2019, og som vedrører godt 320.000 virksomheder, der er blevet opkrævet for lidt eller for meget i rente. For godt halvdelen af virksomhederne er der tale om beløb på under 5 kr. i positiv eller negativ retning.

Fra indsatsens start i 2019 til juni 2022 har Skattestyrelsen sendt breve til godt 107.000 af de berørte virksomheder, der fortsat er aktive – heraf alene 11.500 breve i år. Det forventes, at der vil blive udsendt yderligere 43.000 breve inden udgangen af 2022.

En del af rentefejlene er på nuværende tidspunkt forældede og vil blive afskrevet. I de tilfælde, hvor Skattestyrelsen har opkrævet for meget rente, vil virksomhederne få beløbet udbetalt inklusiv eventuel rentegodtgørelse. I begge tilfælde fremgår det af det brev, virksomheden modtager.

Skattestyrelsen udsender breve til alle aktive virksomheder, der er berørte af fejlen – uanset beløb - i takt med at fejlene bliver rettet. Dette skyldes, at Skattestyrelsen har pligt til at underrette og vejlede virksomhederne i forbindelse med korrektionen på deres Skattekonto.