Gå til sidens indhold

Kørselsfradraget og befordringsgodtgørelsen stiger i 2019

Skatterådet har i dag fastsat satserne for kørselsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse for 2019. Satserne kommer til at stige til næste år.

Er man en af de mange danskere, der plejer at trække transport til arbejdspladsen fra på sin årsopgørelse eller kører erhvervsmæssigt i egen bil, så er der gode nyheder til næste år. Skatterådet har netop i dag fastsat satserne for kørselsfradraget og befordringsgodtgørelsen for næste år.

- Satserne kommer til at stige en anelse til næste år. Når satserne kommer til at stige, så skyldes det først og fremmest, at vi forventer, at benzinpriserne stiger i 2019, forklarer Hanne Søgaard Hansen, der er formand for Skatterådet.

Skatterådet beregner hvert år satserne på baggrund af udgifterne til befordring med bil. Baggrunden for udregningerne af satserne for 2019 er blandt andet en benzinpris for 2019 på 12,76 kr. pr. liter samt et skøn over vedligeholdelsesomkostninger m.v.

Kørselsfradraget:

År

Sats for kørsel ml. 25-120 km

Sats for kørsel over 120 km

2018

1,94 kr. pr. km

0,97 kr. pr. km

2019

1,98 kr. pr. km

0,99 kr. pr. km

Reglerne for befordringsfradrag er uændrede, så der fortsat ikke er fradrag for befordring for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde, og de gælder uanset hvilket transportmiddel, man bruger. 

Pendlere i yderkommuner, der er omfattet af de særlige regler om forhøjet befordringsfradrag, får ikke nedsat satsen ved kørsel ud over de 120 km.

Læs mere på skat.dk/kørselsfradrag

Skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil:

År

For de første 20.000 km

For kørsel over 20.000 km

2018

3,54 kr. pr. km

1,94 kr. pr. km

2019

3,56 kr. pr. km

1,98 kr. pr. km

Reglerne for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil er uændrede. Den kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat, at arbejdsgiveren fører den fornødne kontrol hermed.

Skattefri godtgørelse for kørsel på egen cykel eller knallert
Godtgørelse for at bruge egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter er for 2019 på 0,53 kr. pr. km.

Skattestyrelsen 
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk

Yderligere oplysninger: Journalister: 7237 0900; borgere: 7222 1818