Gå til sidens indhold

Skattestyrelsen undersøger danske handler på finsk bitcoin-børs for mere end 100 millioner

Skattestyrelsen har modtaget oplysninger fra de finske skattemyndigheder om ca. 2.700 danskeres handel med bitcoins på en finsk bitcoin-børs. Samlet har de handlet bitcoins for mere end 100 millioner kroner i årene 2015 - 2017. Skattestyrelsen gennemgår oplysningerne for at sikre en korrekt skattemæssig behandling af gevinster og tab og foretage en samlet analyse på området.

Skattestyrelsen modtog i sommeren 2018 oplysninger fra de finske skattemyndigheder om ca. 2.700 danskeres køb og salg af bitcoins på en bitcoin-børs i Finland. Det er første gang, Skattestyrelsen har modtaget konkrete oplysninger på området. Den indledende gennemgang viser, at de godt 2.700 borgere har købt og solgt bitcoins for mere end 100 millioner kroner over årene 2015 - 2017, langt hovedparten i 2017. Skattestyrelsen er nu ved at gennemgå oplysningerne for at sikre en korrekt beskatning. Der kan være tale om enten fortjeneste eller tab, som kan påvirke den handlendes skattepligtige indkomst og resultere i et forslag til ny årsopgørelse.

- Lige nu er vi ved at identificere de enkelte borgere, og holde de nye oplysninger op imod dem, vi allerede har. Er der noget, der ikke stemmer overens, tager vi kontakt til de pågældende og beder om mere information. Hvor mange personer det drejer sig om, og hvad det beløbsmæssigt kan komme til at betyde, er det dog endnu for tidligt at sige, siger personskattedirektør i Skattestyrelsen Karin Bergen.

Skattestyrelsen har allerede taget kontakt til de første borgere, og flere vil blive kontaktet de kommende måneder. I hvert tilfælde er der tale om konkrete og individuelle vurderinger af, om resultatet af Bitcoin-handlen skal indgå i den skattepligtige indkomst.

Mønster og tendenser
Samlet viser tallene på nuværende tidspunkt, at de 2.700 danskere har købt bitcoins for 49,7 millioner og solgt bitcoins for 53 millioner på den finske Bitcoin-børs over de tre undersøgte år.

Langt størsteparten af handlerne er foretaget for beløb under 10.000 kr., mens en mindre gruppe har handlet for en værdi mellem 10.000 kr. og 1.000.000 kr. Meget få handler ligger beløbsmæssigt over en million kroner. Dertil er der en væsentlig gruppe, der kun har købt bitcoins, men som endnu ikke har solgt dem igen. Denne gruppe har ikke realiseret hverken en gevinst eller et tab. Oplysningerne fra Finland viser desuden, at 96% af handlerne er foretaget af mænd hovedsageligt mellem 18 og 40 år.

- Det her er formentlig bare toppen af isbjerget. Selvom der er tale om en forholdsvis lille bitcoin-børs, er oplysningerne en meget værdifuld kilde, som tydeligt viser tendenser og mønstre på området. Den viden, vi får her om datamining, segmenter og metoder generelt, vil gøre os klogere på området og komme os til gavn i vores vejlednings- og kontrolarbejde, siger Karin Bergen.

Oplysningerne er kommet frem i forbindelse med kontrol foretaget af de finske skattemyndigheder og er blevet overdraget til Skattestyrelsen ad to omgange. De nye data er ved at blive gennemgået af et team bestående af kontrolmedarbejdere og it-specialister i Skattestyrelsens afdeling i Struer. Gennemgangen skal være med til at give Skattestyrelsen et bedre indblik i handel med bitcoins og andre kryptovalutaer.

Skattestyrelsen 
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818

 

 

Fakta:
Handlen med bitcoins foretaget af danskere på den finske bitcoin-børs fordeler sig på nuværende tidspunkt således. (Bemærk at der ikke er en direkte linje mellem køb og salg inden for samme år, fx er en bitcoin købt i 2015 er ikke nødvendigvis solgt i 2015):

 

År

Køb DKK i millioner

Salg DKK i millioner

2015

4,5

4,0

2016

8,0

7,6

2017

37,2

41,4

I alt

49,7

53,0

Regler for beskatning og fradrag:

Har man som borger tab eller fortjeneste i forbindelse med handler i bitcoins eller anden kryptovaluta, kan det påvirke den skattepligtige indkomst.

Hvis der er købt med henblik på fortjeneste ved videresalg, skal fortjenesten ved salget medregnes som personlig indkomst. I samme situation vil et evt. tab kunne trækkes fra som et ligningsmæssigt fradrag.

Er man i tvivl om, hvordan ens handler skal behandles skattemæssigt, kan man finde svar på på skat.dk/kryptovaluta