Gå til sidens indhold

Social dumping-kontrol på større byggeplads i Københavnsområdet

Skattestyrelsen var mandag i denne uge på besøg på en større byggeplads i Københavnsområdet, hvor fem udenlandske virksomheder blev kontrolleret. Fire af virksomhederne og omkring 150 af deres ansatte burde have betalt skat i Danmark. Besøget på byggepladsen skete som led i Skattestyrelsens indsats mod social dumping.

Fem udenlandske virksomheder på en større københavnsk byggeplads fik mandag besøg af medarbejdere fra Skattestyrelsen. Aktionen var et led i indsatsen mod social dumping, der skal sikre fair konkurrencevilkår, og at udenlandske virksomheder og medarbejdere betaler den rigtige skat i Danmark.

De fem virksomheder, der fik besøg, var udvalgt på baggrund af oplysninger, der kunne tyde på en risiko for manglende moms- og skattebetaling, problemer med arbejdsmiljøet eller evt. illegalt arbejde.

- Vi kunne konstatere, at fire af de besøgte udenlandske virksomheder havde arbejdet på byggeprojektet så lang tid, at de burde have betalt skat til Danmark i stedet for i udlandet. Som en direkte konsekvens heraf bliver omkring 150 ansatte i de fire udenlandske virksomheder skattepligtige i Danmark. Virksomhederne og de ansatte vil derfor alle kunne se frem til en opkrævning for manglende dansk skat fra os, forklarer Ernst O. Nielsen, der er funktionsleder i Skattestyrelsen.

Indsatsen mod social dumping sker i et samarbejde mellem Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet, og politiet og består af en række landsdækkende og regionale aktioner. I mandagens aktion deltog Skattestyrelsen og Arbejdstilsynet.

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk

Yderligere oplysninger: Journalister: 72 37 09 00; Borgere og virksomheder: 72 22 18 18