Gå til sidens indhold

Status på Panama Papers: Skattestyrelsen har afgjort sager for 610 mio. kr.

Skattestyrelsen har ind til videre afgjort 108 sager på baggrund af de såkaldte Panama Papers. Afgørelserne omfatter reguleringer af indkomsten på 610 mio. kr. med et potentielt provenu på ind til videre 227 mio. kr. Flere afgørelser er på vej.

I september 2016 fik Skattestyrelsen tilladelse til at købe lækkede data om danskere, som optrådte i de såkaldte Panama Papers. I alt modtog Skattestyrelsen navne på 494 fysiske og juridiske personer, fordelt med ejerskab over 317 off-shore selskaber.

En midlertidig status viser, at Skattestyrelsen ind til nu har afgjort 108 sager med samlede reguleringer af den skattepligtige indkomst på 610 mio. kr. Den potentielle skattebetaling i de afgjorte sager udgør 227 mio. kr.

- Det har været et omfattende arbejde at få identificeret personer og gennemgå materialet. Det arbejde er vi ikke færdige med, da vi stadig mangler at få identificeret de sidste personer og få afsluttet de sager, som vi er i gang med. Jeg forventer derfor, at der løbende vil komme flere afgørelser til, siger Steen Bechmann Jacobsen, der er direktør for Særlig Kontrol i Skattestyrelsen.

Ud over de 108 afgørelser, har Skattestyrelsen sendt 22 forslag til reguleringer af skatteansættelsen til 13 personer og ni selskaber. Det samlede reguleringsbeløb i disse sager udgør 67 mio. kr. Da sagerne ikke er afgjorte, kan den potentielle skattebetaling ikke opgøres endnu. Derudover behandler Skattestyrelsen fortsat forholdene vedrørende 41 personer og 28 selskaber, samt afventer udenlandske myndigheders hjælp til oplysning af en række yderligere sager.

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt, at konkludere endeligt på konsekvensen af købet af oplysningerne, men der tegner sig nogle tendenser.

- Det står klart, at vi hverken kunne have identificeret eller afdækket sagerne, hvis ikke vi havde fået adgang til Panama papirerne. Og arbejdet med papirerne har givet os et langt stærkere internationalt netværk og en viden om området, som stiller os langt bedre i vores fremadrettede arbejde med skattely. Konkret har vi med papirerne i hånden desuden meget målrettet kunnet bruge Danmarks udvekslingsaftaler med andre lande til at skaffe yderligere oplysninger, der har været afgørende for, at vi har kunnet løfte sagerne, siger Steen Bechmann Jacobsen.

30 af de 108 afgjorte sager er ved at blive vurderet i forhold til, om der er sket en strafbar overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen. Den strafmæssige behandling af de 30 sager er endnu ikke afgjort.

Se Skattestyrelsens Status på Panama Papers

Skattestyrelsen 
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818