Gyldig fra

140.000 virksomheder får i dag brev om nye rentefri A-skattelån

Skattestyrelsen sender brev til 140.000 virksomheder, der kan søge om et nyt rentefrit A-skattelån. I den nye ordning kan også store virksomheder søge. Desuden åbner nye låneordninger om kort tid.

For at styrke virksomhedernes likviditet under coronakrisen, er der etableret forskellige låneordninger, hvor virksomhederne rentefrit kan låne den A-skat og am-bidrag eller moms, som virksomheden selv har angivet til Skattestyrelsen. I dag åbner ansøgningsperioden for en ny låneordning – det såkaldte A-skattelån II.

Små og mellemstore virksomheder kan fra i dag og frem til 8. april søge om at låne den A-skat og am-bidrag, som vedrører januar måned i år, og som skulle angives den 10. februar. Desuden har disse virksomheder siden 3. februar og frem til 31. marts kunnet søge om at låne A-skat og am-bidrag for august og december 2020 under den såkaldte A-skattelån I-ordning.

Som noget nyt gælder den nye låneordning også for store virksomheder. De kan frem til 8. april søge om lån i den A-skat og am-bidrag, der vedrører februar måned, som de skulle angive den 26. februar.

- Vi åbner fra i dag for det, som kaldes A-skattelån II. For at sikre, at virksomhederne er opmærksomme på lånemuligheden, vil 140.000 virksomheder, som vi skønner kan bruge ordningen, modtage et brev om ordningen med information om, hvordan de søger om lånet, siger Johanne Lykke Aggergaard, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

Ansøgningerne om udbetaling af lånet skal ske gennem virk.dk, men behandles af Skattestyrelsen. Skattestyrelsen behandler alle ansøgninger om lån inden for 12 arbejdsdage. Lånet skal tilbagebetales 1. april 2022.

Ikke alle virksomheder kan få et lån

Skattestyrelsen kontrollerer, at virksomhederne opfylder betingelserne for at få et lån, inden det udbetales til virksomhederne.

- Det er vigtigt for virksomhederne at være opmærksomme på, at både denne og kommende låneordninger kræver, at den A-skat eller moms, som virksomhederne vil låne, skal være angivet til tiden. Virksomheder, der inden for de sidste tre år har fået fastsat moms, A-skat eller am-bidrag foreløbigt, fordi de ikke har indsendt en angivelse, som de skulle, vil heller ikke kunne få et lån, hvis de ikke har rettet op på det, forklarer Johanne Lykke Aggergaard.

Virksomheder vil også få afslag på lånene, hvis ejeren eller en person i virksomhedens ledelse inden for de sidste 10 år er dømt for skatte- eller afgiftssvig. Det samme gælder, hvis virksomheden er under likvidation, konkurs eller tvangsopløsning.

Virksomheder, som har gæld til staten, kan godt være omfattet af lånemuligheden. For disse virksomheder vil lånet imidlertid ikke blive udbetalt til virksomheden, men vil i stedet blive brugt til at dække virksomhedens gæld helt eller delvist.

Kommende låneordninger

17. marts åbner desuden en ny momslåneordning, hvor små og mellemstore virksomheder kan låne den moms, de rettidigt angav 1. marts i år. Og 9. april åbner ansøgningsfristen for den såkaldte A-skattelån III-ordning, hvor små og mellemstore virksomheder kan låne den A-skat og am-bidrag, de har angivet for februar i år. Samtidigt kan store virksomheder låne den A-skat og am-bidrag, de har angivet for marts i år.

Læs mere om alle lånemulighederne på skat.dk/corona

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818