Gyldig fra

56.000 får breve: Hjemmearbejde under Corona kan give skattesmæk

Tusinder har været hjemsendt i dette forår og har haft usædvanligt mange hjemmearbejdsdage under nedlukningen af samfundet. Nu sender Skattestyrelsen ca. 56.000 breve til borgere med de største fradrag.

Nedlukningen af samfundet under Corona-epidemien har haft stor indflydelse på mange danskeres arbejdsliv – og derfor også på borgernes skatteforhold. Derfor intensiverer Skattestyrelsen oplysningsindsatsen med en bred kampagne og sender breve målrettet til ca. 56.000 borgere med de største kørselsfradrag.

Har borgeren lang transport til sin arbejdsplads, kan vedkommende derfor se frem til et brev i sin e-Boks, hvor Skattestyrelsen opfordrer til at man sikrer sig, at kørselsfradraget på forskudsopgørelsen stemmer overens med den transport, borgeren rent faktisk har haft til arbejde siden nedlukningen af Danmark fra midten af marts.

- Det har været en meget usædvanlig situation de sidste måneder, og kørselsfradraget er sandsynligvis ikke det første, man tænker på under en pandemi, siger underdirektør Karoline Klaksvig, der fortsætter:

- Hvis man normalt pendler langt frem og tilbage til jobbet, skal man sikre sig, at fradraget på forskudsopgørelsen svarer til den transport, man har haft. Hvis man har arbejdet hjemme i hele perioden, og derfor ikke har noget fradrag, kan det blive til et skattesmæk, der virkelig kan mærkes, når årsopgørelsen kommer næste år. Så jeg vil kraftigt opfordre til, at man tjekker sin forskudsopgørelse en ekstra gang, siger Karoline Klaksvig.

Som tommelfingerregel kan man regne med et skattesmæk på 260 kr. for hver 1000 kr. transportfradraget er sat for højt. Brevene fra Skattestyrelsen sendes til borgere med årlige transportfradrag på 40.000 kr. og opad, de kan forvente en skatteregning fra 867 kr. for hver måned, de ikke kører til jobbet.

Løn, rejser og andre fradrag bør også tjekkes
Hvert år på denne tid rækker Skattestyrelsen også under normale forhold en hjælpende hånd ud til de borgere, der bør gå deres indkomst og fradrag på forskudsopgørelsen igennem en ekstra gang. Cirka 300.000 danskere har i de seneste uger modtaget forslag til ændringer direkte i deres forskudsopgørelse, fordi der kan være oplysninger om indtægter eller fradrag, som bør rettes. Skattestyrelsen sammenligner borgernes årsopgørelser fra sidste år med de oplysninger om løn og fradrag, som løbende bliver opgivet fra borgernes arbejdsgivere og andre myndigheder. Hvis der er store forskelle på et eller flere fradrag, eller hvis indtægten ser væsentligt større eller mindre ud end sidste år, bliver der automatisk foreslået en rettelse i borgerens forskudsopgørelse.

- I år er det ekstra vigtigt for alle at holde snor i forskudsopgørelsen. På grund af corona-krisen har en del desværre mistet deres job eller måske gået midlertidigt ned i løn, men når vi ser på tallene, er der ikke flere borgere, der har rettet deres forskudsopgørelse i år i forhold til sidste år – det kan godt gøre mig lidt bekymret, udtaler Karoline Klaksvig

Som et led i informationsindsatsen om skat og corona har Skattestyrelsen oprettet websiderne skat.dk/corona og skat.dk/corona-borger, hvor borgere finder de væsentligste corona-relaterede skatteinformationer. Ud over kørselsfradraget bør man også tjekke forskudsopgørelsen, hvis man normalt rejser meget i forbindelse med sit arbejde og trækker udgifter til rejserne fra.

Ud over websiderne og brevene i e-Boks informerer Skattestyrelsen også løbende om
coronarelaterede skatteforhold på de sociale medier.

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktu-elt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; borgere, tlf.: 7222 1818