Gyldig fra

720.000 borgere i Region Syddanmark skal have 3,5 mia. kr. tilbage i skat

I dag får 720.000 borgere i Region Syddanmark udbetalt størstedelen af 3,5 mia. kr. i overskydende skat. Det svarer til et gennemsnit på 4.857 kr. Borgerne i Middelfart Kommune er dem, der i Region Syddanmark får flest penge tilbage i skat.

720.000 borgere i Region Syddanmark har i 2019 betalt for meget i skat og kan derfor se frem til at få 3,5 mia. kr. tilbage i overskydende skat. Processen begynder fredag, når Skattestyrelsen udbetaler hovedparten af 17,4 mia. kr. til ca. 3,4 mio. borgere over hele landet. For langt de fleste vil pengene gå ind på deres NemKonto allerede i dag.

- Vi ved, at mange ser frem til dagen, hvor de får penge tilbage i skat. Men det er vigtigt at huske på, at en overskydende skat bare betyder, at man har betalt for meget i skat i løbet af året, der er gået. Det er derfor en god ide at bruge anledningen til at tjekke, om forskudsopgørelsen for 2020 stemmer, siger Karoline Klaksvig, der er underdirektør med ansvar for årsopgørelsen i Skattestyrelsen.

Ser man alene på Region Syddanmark, får borgerne i Middelfart Kommune i gennemsnit mest udbetalt, og borgerne i Langeland Kommune får mindst udbetalt.

Mens 3,4 mio. borgere er blevet mødt af et grønt tal i deres årsopgørelse, er knap 1,1 mio. borgere blevet mødt af et rødt tal og dermed en restskat. Restskatten udgør aktuelt 6,8 mia. kr. Det svarer til en gennemsnitlig restskat på 6.075 kr.

Ingen penge på kontoen kan skyldes gæld eller manglende oplysninger

En række borgere vil derudover opleve, at den overskydende skat ikke sættes ind på deres NemKonto i morgen. Det kan fx være, hvis man selv eller ens ægtefælle har gæld til det offentlige. Den overskydende skat vil i første omgang blive brugt som afdrag på gælden, inden en evt. rest vil blive udbetalt. Gælden til det offentlige kan fx være skat for tidligere år, licens, underholdsbidrag eller lignende.

Samtidigt vil omkring 65.000 borgere opleve, at deres overskydende skat tilbageholdes. Det sker enten ved større overskydende skatter, som skal gennemgås inden en udbetaling, eller fordi Skattestyrelsen vurderer, at der mangler oplysninger. Det kan fx være oplysninger vedrørende overskud ved forældrekøbte lejligheder, indtægter fra solceller eller gevinst eller tab ved salg af værdipapirer.

Det fremgår af årsopgørelsen, hvorfor man ikke får den overskydende skat udbetalt.

Årsopgørelsen kan rettes endnu

4,6 millioner borgere har siden den 6. marts 2020 kunnet se deres årsopgørelse i TastSelv på skat.dk. Langt de fleste behøver ikke at foretage sig noget, da Skattestyrelsen får de fleste oplysninger automatisk. Det er dog stadig vigtigt at tjekke sine oplysninger.

- Uanset om man har fået en overskydende skat eller en restskat, kan man stadig nå at kontrollere, om alle oplysninger i årsopgørelsen er korrekte og er med. Og i år får man ekstra god tid til at tjekke årsopgørelsen. På grund af coronakrisen er fristen for at oplyse ændringer eller tilføjelser til årsopgørelsen forlænget til 1. september 2020, siger Karoline Klaksvig.

Udbetalingerne af overskydende skat sker på baggrund af ændringer og tilføjelser til årsopgørelsen, som er oplyst til og med den 26. marts. Ændrer man efterfølgende i årsopgørelsen via TastSelv, kan man med det samme se sin nye årsopgørelse.

 

Her får borgerne i regionen mest udbetalt

Her får borgerne i regionen mindst udbetalt

Middelfart

5.916 kr.

Langeland

4.164 kr.

Svendborg

5.472 kr.

Ærø

4.242 kr.

Kolding

5.133 kr.

Assens

4.368 kr.

 

Se fordeling af alle regionens kommuner 

Se faktaark om overskydende skat for 2019 

Se også: Bag om årsopgørelsen – fakta og tal

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere, tlf.: 7222 1818