Gyldig fra

Antallet af borgere med kørselsfradrag stiger igen

Årsopgørelsen er på vej. Ny opgørelse fra Skattestyrelsen viser, at der efter et fald i forbindelse med coronapandemien igen er flere, der anvender kørselsfradrag. På landsplan var der knap 1,2 mio. borgere, der anvendte kørselsfradraget i 2021.

Den 13. marts åbner Skattestyrelsen officielt for adgangen til årsopgørelsen for 2022. Også i år skal borgere, der har mere end 24 km. i alt til og fra arbejde, selv skrive antallet af kørte dage på deres årsopgørelse, så de får det rette fradrag.

Skattestyrelsens seneste opgørelse viser, at der i 2021 var knap 1,2 mio. borgere, der gjorde brug af kørselsfradraget på landsplan. Det er en stigning på næsten 20.000 i forhold til 2020, hvor den ændrede hverdag under coronapandemien medførte ændrede kørselsmønstre. Opgørelsen viser desuden, at antallet af borgere med kørselsfradrag groft sagt er tilbage på niveau med tiden før corona.

- Vi kan se, at flere gør brug af kørselsfradraget igen, og at mønsteret langt overvejende er ved at være tilbage, som vi kender det fra før coronapandemien. Det er en tendens, jeg regner med fortsætter for opgørelserne for 2022, og derfor forventer jeg også, at der i år vil være endnu flere, der kommer til at gøre brug af kørselsfradraget, når vi åbner årsopgørelsen, siger underdirektør i Skattestyrelsen, Jan Møller Mikkelsen.

Se den regionale og kommunale fordeling af kørselsfradrag

Mere end 17,7 mia. kr. i kørselsfradrag på landsplan
Det er muligt at få kørselsfradrag de dage, man transporterer sig til og fra sit arbejde, uanset hvordan man vælger at transportere sig, så længe der er tale om kørsel i forbindelse med et lønnet arbejde. Det er med til at gøre kørselsfradraget til et af de mest anvendte fradrag i årsopgørelsen. Samlet set blev der i 2021 i alt givet kørselsfradrag for mere end 17,7 mia. kr. på landsplan. Det er 0,6 mia. kr. mere end året før.  

- Der er ingen tvivl om, at kørselsfradraget er et af de fradrag, flest borgere bruger. Og det kan betyde meget for det samlede resultat i årsopgørelsen. Så er man blandt dem, der igen er begyndt at køre mere, så er det nu, når vi åbner årsopgørelsen, at man skal ind og taste sine kørte dage, så man kan få sit fradrag, siger Jan Møller Mikkelsen.

Skattestyrelsen modtager ikke automatisk oplysninger om borgernes kørsel. Oplysningerne overføres heller ikke fra forskudsopgørelsen. I stedet skal borgerne selv sørge for at indtaste oplysningerne i TastSelv på skat.dk. Her er der en kalenderfunktion, der hjælper med at gøre indtastningen og den samlede beregning præcis.

Kørselsfradraget indregnes i årsopgørelsen. Fradragets værdi er ca. 26 pct., så hvis kørselsfradraget er 1.000 kr., spares der ca. 260 kr. i skat

Læs mere om kørselsfradraget på skat.dk/kørselsfradrag 

Læs mere om årsopgørelsen på skat.dk/årsopgørelse

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; borgere, tlf.: 7222 1818