Gyldig fra

Bilejere med ubetalte motorregninger

Skattestyrelsen tager fat i bilejere, som trods gentagne rykkere ikke har betalt deres motorafgifter. De pågældende har for nylig modtaget et varslingsbrev – og nu begynder politiet at inddrage de første nummerplader. Aktionerne fortsætter i den kommende tid.

Politiet har klippet de første nummerplader hos bilejere, der ikke har betalt motorafgifter. De pågældende fik først et brev fra Skattestyrelsen med besked om deres manglende betaling. Da der efterfølgende ikke blev betalt, er sagerne nu sendt til politiet, der har hjemmel til at inddrage nummerpladerne på de pågældende køretøjer.

- Beskeden er ikke til at misforstå. De bilejere, der har fået inddraget deres nummerplader, skylder typisk store beløb i ubetalte motorafgifter. De har ikke overset bare én, men mange rykkere. Derfor gør vi nu i samarbejde med politiet noget ved sagen, siger underdirektør i Skattestyrelsen, Peter Thorgaard.

Dagens aktion er er den første af flere. Senere i år er det forventningen, at ubetalte afgifter automatisk oversendes til politiet, som dermed løbende kan inddrage nummerpladerne hos de bilejere, der ikke betaler deres motorafgifter.

Formålet er ikke, at politiet skal inddrage så mange nummerplader som muligt. Formålet er at sikre, at bilejerne betaler deres motorafgifter, så de undgår, at pladerne inddrages.

- Vi så helst, at politiet slet ikke behøvede inddrage nogen nummerplader, for det ville betyde, at skyldnerne betaler det, de skal. Men når ikke det sker, er vi nødt til at tage konsekvensen. Vi tror på, at det også vil have en stærk præventiv effekt, så flere bilejere betaler, når de får den første regning eller rykker, siger Peter Thorgaard.


Automatisk nummerpladeinddragelse på vej
Skattestyrelsen skal anmode politiet om at inddrage et køretøjs nummerplader, hvis en række motorafgifter ikke betales. Siden 2012 har der været problemer med den automatiske inddragelse af nummerplader, fordi det med den nuværende systemunderstøttelse ikke har været muligt at dele oplysninger på tværs af it-systemer.

For at komme i gang med inddragelsen af nummerplader har Skattestyrelsen derfor igangsat en manuel løsning. For nylig blev der udsendt et varslingsbrev til en gruppe skyldnere, som hver især er registreret for betydelige ubetalte motorafgifter. Borgerne er i brevet gjort opmærksomme på, at når nummerpladerne er inddraget, kan køretøjet ikke blive registreret med nummerplader igen, før alle afgifter er betalt.

Selv om sanktionsmuligheden for nummerpladeinddragelse ikke er benyttet siden 2012, er ubetalte motorafgifter efter et rykkerforløb løbende sendt til gældsinddrivelse.

Skattestyrelsens manuelle proces bliver løbende evalueret med henblik på at udvide antallet af køretøjer, der sendes til nummerpladeinddragelse frem mod implementeringen af en mere automatiseret løsning.

Skattestyrelsen 
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818