Brexit medfører nye momsrutiner for danske virksomheder

Danske virksomheder, der handler med Storbritannien, skal have nye momsrutiner efter den 12. april, hvis briterne ikke indgår en udtrædelsesaftale med EU inden. Skattestyrelsen og Toldstyrelsen har sendt informationsmateriale direkte til 30.000 virksomheder om, hvordan de bedst forbereder sig på et evt. no deal-Brexit.

Danske virksomheder skal forberede sig på nye momsrutiner, hvis det ender med, at Storbritannien forlader EU uden en egentlig udtrædelsesaftale den 12. april. Det betyder, at danske virksomheder, der handler med Storbritannien, efter den 12. april får væsentligt ændrede forhold for deres handel med Storbritannien.

- Det er stadig meget uklart, hvad udfaldet bliver, men da et no deal-Brexit vil få betydning for de danske virksomheder, der handler med Storbritannien, er det vigtigt, at de også forbereder sig på den situation. Vi har derfor i samarbejde med Toldstyrelsen sendt informationsmateriale direkte til ca. 30.000 virksomheder, vi ved handler med Storbritannien, og opfordret dem til at forberede sig så godt som muligt på et potentielt no deal-scenarie, siger Kenneth Joensen, der er fagdirektør i Skattestyrelsen.

Informationsmaterialet er sendt til de virksomheder, der har oplyst en mailadresse til Skattestyrelsen. Materialet er et supplement til de informationsmøder, som Skattestyrelsen og Toldstyrelsen har afholdt i samarbejde siden efteråret, og til den løbende digitale vejledning på skat.dk/brexit.

Import- og eksportmoms erstatter EU-moms
Når Storbritannien udtræder af EU, vil de være et tredjeland i forhold til EU. Hvis ikke, der indgås en udtrædelsesaftale mellem EU og Storbritannien betyder det, at landet bliver betragtet helt på linje med andre lande uden for EU – fx Kina eller USA. Danske virksomheder, der handler med Storbritannien, skal derfor bl.a. være opmærksom på, at de skal registreres som importør eller eksportør.

- Når man handler med tredjelande, så er det et krav, at man er registreret som importør og eksportør. Det gør man rent praktisk via virk.dk. For langt de fleste virksomheder vil registreringen kunne gennemføres hurtigt og inden for én uge – men enkelte ansøgere vil kunne opleve en længere sagsbehandlingstid. Vi anbefaler i alle tilfælde, at man får registreret sin virksomhed i god tid, siger Kenneth Joensen.

Når Storbritannien bliver et tredjeland, vil det også betyde, at import- og eksportmoms i fremtiden kommer til at erstatte EU-momsen, når momsangivelsen skal udfyldes. Men det har også betydning, om der er tale om varer eller ydelser, samt om et salg sker til private eller virksomheder.

- Et no deal-Brexit vil betyde, at der er momsrutiner, der skal ændres natten til d. 13. april. Derfor er det en rigtig god ide at sætte sig ind i momsreglerne for handel med tredjelande og få justeret bogføringsrutinerne efter reglerne. På den måde bliver det lettere for virksomhederne at få udfyldt momsangivelsen efter den 12. april, siger Kenneth Joensen.

Momsrefusion
Virksomheder, der har haft udgifter i Storbritannien i forbindelse med virksomhedens momspligtige aktiviteter, kan søge om refusion af momsen. Ansøgningsfristen for køb foretaget i EU i 2018 er formelt den 30. september 2019. Men pga. Brexit anbefaler Skattestyrelsen, at virksomhederne indsender deres ansøgning om refusion inden den 12. april.

- Det kan være en god idé at søge om sin momsrefusion inden den 12. april, fordi virksomhederne frem til den dag kan søge om refusion direkte i Skattestyrelsens TastSelv Erhverv. Proceduren for ansøgninger efter den 12. april er endnu ikke fastlagt, men vi forventer ikke, at det kan ske digitalt, forklarer Kenneth Joensen.

Når de britiske skattemyndigheder offentliggør en procedure for momsrefusion for 2019, vil skat.dk/brexit blive opdateret med de nye oplysninger.

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk

 

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Virksomheder, tlf.: 7222 1818