Gyldig fra

Coronalån: Virksomheder har betalt knap 14 mia. kr. af ca. 22 mia. kr. tilbage efter betalingsfrist

1. april havde ca. 45.000 virksomheder frist for den første tilbagebetaling af coronalån. Knap 14 mia. kr. blev indbetalt, mens virksomheder, der har lån for 6,2 mia. kr., har bedt om en betalingsordning hos Skattestyrelsen. Dertil kommer en rest af virksomheder, som endnu ikke har tilbagebetalt eller oprettet en betalingsordning. Disse vil blive kontaktet af Skattestyrelsen i den kommende tid.

Da corona-pandemien ramte Danmark i 2020, vedtog Folketinget en række låneordninger for at styrke likviditeten hos økonomisk trængte virksomheder under krisen. Skattestyrelsen fik i den anledning til opgave indenfor kort tid at oprette og administrere i alt otte rentefri låneordninger, som blev dannet i 2020 og 2021.

Det samlede antal af coronalån er fordelt på ca. 48.000 virksomheder fra mange forskellige brancher og dækker over et samlet beløb på ca. 34 mia. kr. Størstedelen af lånene, set i forhold til antal af virksomheder og værdien af lånene, havde frist for tilbagebetaling 1. april, hvor knap 45.000 virksomheder skulle betale ca. 22 mia. kr. tilbage til statskassen.

Skattestyrelsens opgørelse pr. 28. april viser, at virksomhederne samlet har indbetalt knap 14 mia. kr. siden den 1. april, og at der er oprettet betalingsordninger på 6,2 mia. kr.

- Lånene blev oprettet i en helt særlig tid for at sikre, at der var likviditet i samfundet, og derfor skulle vi med kort varsel skrue komplicerede låneordninger sammen, så pengene kom ud at arbejde. Det var det primære formål, og det lykkedes, siger fagdirektør i Skattestyrelsen David Fjord Nielsen og fortsætter:

- Størstedelen af virksomhederne har betalt tilbage, og en række har oprettet betalingsordninger, men der er også en gruppe, som ikke har reageret, og dem sender vi nu et rykkerbrev, siger han. 

Ca. 15.000 virksomheder har valgt at indgå en betalingsordning med Skattestyrelsen. De har haft mulighed for at indgå i en almindelig betalingsordning på op til 12 måneder eller en udvidet betalingsordning, hvor lånet kan afdrages over op til 24 måneder. Begge bærer den gældende rente på betalingsordningen på 0,7 pct. pr. måned.

- I lånenes løbetid var lånene rentefrie, mens der i betalingsordningerne tilskrives renter på normale vilkår. Dermed følger renten de andre skyldige poster på Skattekontoen, siger David Fjord Nielsen.

Efter fristens udløb er der en række virksomheder, som ikke har reageret. Disse virksomheder, der har lån som svarer til 1,7 mia. kr., modtager indenfor kort tid et rykkerbrev med ny frist for betaling 8 hverdage senere. Hvis virksomhederne heller ikke reagerer på dette, bliver evt. udestående lån sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Læs mere på Skattestyrelsens temaside om coronalån, hvor man bl.a. kan se tilbagebetalingerne af coronalån fordelt på brancher og regioner: sktst.dk/coronalån

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818

 

Om coronalån

Sådan er tilbagebetalingsfristerne for coronalånene:

Låntype

Tilbagebetalingsfrist

A-skattelån 2

1. april 2022

Momslån 1&2

1. april 2022

Momslån 3

1. april 2022

A-skattelån 3

1. juni 2022

A-skattelån 1

1. november 2022

Momslån 4

1. november 2022

A-skattelån 4

1. februar 2023

A-skattelån 5

1. maj 2023


Få mere at vide:

skat.dk/corona kan der altid findes information om hjælpepakker på skatte- og afgiftsområdet, ligesom virksomhederne blandt andet kan læse mere om betaling til Skattekontoen på skat.dk/skattekontobetaling.

Betalingsordningen, som virksomhederne har kunnet oprette via Skattekontoen i perioden fra den 15. marts til den 15. april 2022, kan virksomhederne læse mere om og få hjælp til her: skat.dk/betalingsordning. Derudover kan virksomhederne kontakte Skattestyrelsen telefonisk på 7222 1239.

Ift. virksomheders spørgsmål til gældssituationen og betydningen for betaling af lånene og oprettelse af betalingsordninger, kan Gældsstyrelsen kontaktes telefonisk på 7015 7304.