Gyldig fra

Danskernes samlede restskatter stiger – men antallet af borgere, som får restskat, falder

Borgernes restskatter er steget siden 2017, viser Skattestyrelsens seneste opgørelse. Især fra 2019 til 2021 ses en markant stigning på 1,8 mia. kr. Omvendt er antallet af borgere, der får en restskat, faldet.

Den 15. november 2022 åbnede Skattestyrelsen forskudsopgørelsen for 2023. Her fik landets borgere mulighed for at rette deres forskudsoplysninger i TastSelv på skat.dk. Ved at rette forskudsopgørelsen, så den afspejler de økonomiske forventninger for næste år, er borgerne med til at sikre sig mod en eventuel restskat ved årsopgørelsen.

Den seneste opgørelse, Skattestyrelsen har foretaget af udviklingen i restskat for borgere med enkle skatteforhold, viser, at restskatten er steget de seneste år. Særlig markant har udviklingen været fra 2019 til 2021, hvor restskatten steg fra godt 3 mia. til 4,8 mia. kr.

- Vi ser en tendens til, at den samlede restskat stiger, især i årene omkring Covid-19. Det er tydeligt, at den usikkerhed, der prægede perioden, også har påvirket de privatøkonomiske forhold for mange mennesker. Det har grundlæggende været sværere for borgerne at forudsige deres økonomi, hvilket har ført til restskatter. Derfor er det også ekstra vigtigt, at man er opmærksom på den forskudsopgørelse, vi netop har åbnet, hvis man vil undgå et skattesmæk, siger underdirektør i Skattestyrelsen, Jan Møller Mikkelsen.

Faktorer som fx øget hjemmearbejde og usikkerhed omkring B-indtægter kan være en del af svaret på, hvorfor restskatten er steget i perioden.

Læs mere i publikationen: Færre skal betale penge tilbage i skat

Gruppen af borgere med restskat falder

Skattestyrelsens undersøgelse af udviklingen i restskat viser dog samtidig, at antallet af borgere, der skal betale restskat, er blevet mindre. Hvor godt 757.000 borgere skulle betale restskat i 2017, var antallet faldet til godt 650.000 i 2021. Også her drejer det sig om borgere med enkle forhold. Den øgede restskat er dermed fordelt på en stadig mindre gruppe.

- Helt generelt ser vi, at langt de fleste gør sig umage for at gøre det rigtigt. Men der er en mindre gruppe, der ikke rammer så præcist. Og den gruppe har desværre også ramt mere skævt end tidligere, hvilket har ført til en større restskat. Derfor mener jeg det også ganske alvorligt, når jeg siger: Vær opmærksom på forskudsopgørelsen. Det er altså vejen til at undgå skattesmæk, siger underdirektør i Skattestyrelsen, Jan Møller Mikkelsen.

Skattestyrelsens opgørelse er foretaget blandt landets godt 4,3 mio. borgere med såkaldte enkle skatteforhold, som fx lønmodtagere, pensionister og SU-modtagere.

Også den overskydende skat blandt borgere med enkle skatteforhold er steget de seneste fem år – fra 14,2 mia.kr. i 2017 kr. til 17,1 mia. kr. i 2021. I samme periode er antallet af personer med overskydende skat også steget med godt 200.000 borgere til godt 3,5 mio.

Ram plet i forskudsopgørelsen og undgå restskat

Borgere, der har haft ændringer i deres hverdag det seneste år, som fx ændret job eller indkomst, ændret hjemmearbejde, renter eller overskud af egen virksomhed, bør især være opmærksomme på at opdatere deres oplysninger i TastSelv på Skat.dk. Skattestyrelsen får nemlig ikke automatisk besked om ændringerne.

Forskudsopgørelsen udarbejdes af Skattestyrelsen i efteråret før et indkomstår for alle skattepligtige personer over 15 år. Forskudsopgørelsen er baseret på det seneste års årsopgørelse plus de oplysninger, borgerne selv har tastet ind i forskudsopgørelsen for 2022. Forskudsopgørelsen udgør grundlaget for borgernes skattekort i form af månedsfradrag, trækprocenter, frikort eller eventuel B-skat.

Tjek din forskudsopgørelse for 2023 og ret dine oplysninger på TastSelv på skat.dk

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere, tlf.: 7222 1818