Gyldig fra

Data og digitale værktøjer er med til at sikre 555 mia. kr. i personskatter

Provenu fra personskatter udgør over halvdelen af statens årlige skatte- og afgiftsprovenu. Data fra tredjeparter og digitale værktøjer er essentielle værktøjer, der hjælper Skattestyrelsen med at sikre, at danskerne betaler korrekte skatter.

Danskerne betalte i alt 555 mia. kr. i personskatter i 2018. En ny publikation fra Skattestyrelsen ’Danskernes skattebetaling’ viser, at 92 pct. af oplysningerne på borgernes årsopgørelser stammer fra såkaldte tredjeparter som fx banker, arbejdsgivere og pensionsinstitutter, som borgerne ikke kan ændre i. Det svarer til 170 mio. oplysninger. Analysen viser tilsvarende, at langt hovedparten af provenuet fra personskatterne stammer fra tredjepartsoplysninger.

- Tredjepartsdata er på den ene side med til at sikre, at det er nemt for danskerne at klare skatten, fordi vi med de data helt automatisk kan udfylde en stor del af årsopgørelsen. Samtidigt er den store andel af tredjepartsdata med til at sikre, at danskerne begår meget få fejl, når årsopgørelsen skal laves, forklarer Karoline Klaksvig, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

Skattestyrelsens publikation viser også, at digitale værktøjer er med til at sikre, at danskerne betaler korrekte skatter.

- Vi har gennem de senere år indført både et intelligent kontrolværktøj, digitale stopklodser og en skræddersyet årsopgørelse, som er med til at øge kontrollen ved fordøren – dvs. inden der laves fejl. På den måde er vi med til at sikre, at årsopgørelsen bliver så enkel som muligt for danskerne, men samtidigt sikrer vi også, at det bliver svært at lave fejl og at snyde, siger Karoline Klaksvig.

I forbindelse med årsopgørelsen 2018 indførte Skattestyrelsen for første gang sit intelligente kontrolværktøj baseret på machine learning. Samtidigt blev de digitale stopklodser aktiveret næsten 45.000 gange fordelt på mere end 30.000 unikke personer i forbindelse med årsopgørelsen for 2018.

Danskernes skattebetaling er en årligt tilbagevendende publikation, der sætter fokus på borgernes skattebetaling og et udvalgt tema i relation hertil. Publikationen indgår i skatteforvaltningens årlige afrapportering til Folketinget.

Læs mere i publikationen Danskernes skattebetaling

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktu-elt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818