Gyldig fra

De åbne skattelister for 2018 er klar

I dag kl. 10 offentliggør Skattestyrelsen listen med selskaber, fonde og foreninger, der samlet betalte knap 61 mia. kr. i selskabsskat i 2018. Ifølge selskabsdirektør gør en ny organisering, at selskaber fremover vil opleve bedre service hos skattemyndigheden.

Skattepligtig indkomst, eventuelt underskud for tidligere år og den beregnede skat for indkomståret, er alt sammen oplysninger, der nu bliver offentliggjort for de selskaber, fonde og foreninger, der i 2018 har været skattepligtige til Denmark.

I alt betalte selskaberne ca. 61 mia. kr. i selskabsskat i 2018.

Oplysningerne om selskaber drejer sig mere præcist om aktieselskaber, anpartsselskaber og andelsselskaber. Derudover bliver skatteoplysninger om fonde og foreninger, der i 2018 var skattepligtige til Danmark samtidig offentliggjort.

Siden 2012, hvor Folketinget vedtog en lovændring, har det været muligt for skatteforvaltningen at offentliggøre oplysninger om selskabers skattebetaling. Første gang oplysningerne om selskabernes skatteoplysninger blev offentliggjort var for indkomståret 2013.

I 2017 var provenuet fra selskabsskatten historisk højt ca. 72 mia. kr, hvilket hovedsageligt skyldtes en stigning i antallet af selskaber, som betalte selskabsskat, men også en gennemsnitlig større skattebetaling fra disse selskaber. Det lavere provenu i 2018 svarer omtrent til niveauet de foregående år.

- For os som myndighed er det en ambition, at det i videst mulige omfang skal være let at betale den korrekte skat til tiden. Det er det, vi stræber efter hver dag og med en ny organisering, hvor vi samler kræfterne for at blive stærkere som myndighed, vil selskaberne i fremtiden opleve, at det bliver nemmere at betale sin skat, siger Kenneth Joensen, selskabsskattedirektør.

Nærmere oplysninger om de åbne skattelister ligger på sktst.dk/skattelister.

Læs mere i Indtægter fra selskabsskatten er stigende.

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; borgere, tlf.: 7222 1818