Gyldig fra

Digitalt kontrolværktøj har på fire år forhindret forkerte udbetalinger af skat for knap 120 mio. kr.

Skattestyrelsens digitale kontrolværktøj har på fire år forhindret uberettigede udbetalinger for knap 120 mio. kr. i forbindelse med årsopgørelserne. Der er gennemført 4.600 sager og fundet fejl i 89 pct. af sagerne.

Skattestyrelsen har nu åbnet for test af årsopgørelsen og givet godt 4,8 mio. danskere adgang til at se og rette i deres årsopgørelser. For at modvirke fejl og forsøg på skatteunddragelse er der indbygget en række digitale kontroller og værn i TastSelv, der løbende tilføjes og udvikles.

Et af disse er et særligt digitalt kontrolværktøj, der blev taget i brug for første gang ved årsopgørelsen for 2018. Værktøjet gennemgår automatisk de årsopgørelser, der bliver rettet i, og gør opmærksom på de årsopgørelser, der skiller sig ud, så de kan blive gennemgået af en af Skattestyrelsens kontrolmedarbejdere. Det kan fx være et indtastet beløb, felterne eller atypiske mønstre, der udløser en nærmere kontrol.

På fire år har kontrolværktøjet været med til at forhindre uberettigede udbetalinger af overskydende skat i forbindelse med årsopgørelsen for knap 120 mio. kr.

- Det digitale værktøj er uden tvivl en vigtig tilføjelse til vores digitale kontroller. Den retter vores fokus derhen, hvor der er atypiske mønstre og rettelser, som vores kontrolfolk skal se nærmere på. På den måde har vi forhindret, at 120 mio. kr. er blevet udbetalt til borgere, der ikke skulle have dem. Det kan jeg kun være rigtig godt tilfreds med, siger underdirektør i Skattestyrelsen, Jan Møller Mikkelsen.

Især er der set fejl eller forsøg på skatteunddragelse i den del af årsopgørelsen, der vedrører fradrag. Især fradrag, der kan tages i den skattepligtige indkomst som fx befordring, rejsefradrag, fradrag for dobbelt husførelse eller andet.

Rammer rigtigt i 89 pct. af sagerne
Det særlige digitale kontrolværktøj er baseret på det, der hedder maskinlæring, og bliver løbende gjort klogere ud fra de resultater, værktøjet leverer. Det sker ved, at Skattestyrelsens kontrolmedarbejdere efter en kontrol melder retur, om informationen har været nyttig. På den måde forbedres kontrolværktøjet løbende, så det bliver bedre til at finde uregelmæssighederne og til at lade de korrekte årsopgørelser slippe uforstyrret igennem.

- Langt størsteparten af de borgere, der har rettelser til deres årsopgørelser, gør det hele efter bogen. Dem skal vi ikke genere. Men vi vil gerne stoppe dem, der taster noget ind forkert – uanset om det er fejl eller forsøg på snyd – så der ikke udbetales noget forkert. Og her har vi god hjælp i det digitale værktøj, siger Jan Møller Mikkelsen.

I alt har kontrolmedarbejdere fra Skattestyrelsen de seneste fire år udvalgt og kontrolleret 4.600 sager, som det digitale kontrolværktøj har peget på, og fundet fejl eller forsøg på skatteunddragelse i knap 89 pct. af sagerne.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818