Gyldig fra

Et stigende antal hovedaktionærer får Skattestyrelsen til at øge indsatsen over for små- og mellemstore selskaber

Fra 2015 til 2019 er antallet af hovedaktionærer i danske selskaber steget med godt 60.000. I hovedaktionærselskaber kan der være problemer med sammenblanding af virksomhedens økonomi og privatøkonomien, og Skattestyrelsen styrker derfor kontrol- og vejledningsindsatsen overfor denne gruppe.

På fem år er gruppen af små- og mellemstore selskaber vokset med 78.000, og blandt dem skiller særligt én type sig ud. Antallet af selskaber med hovedaktionær, altså selskaber, hvor én og samme person har kontrollerende indflydelse, er steget med 40 pct. fra 2015 til 2019.

I perioden er antallet af hovedaktionærer øget fra ca. 150.000 til ca. 210.000.

Positionen som hovedaktionær indebærer en dobbeltrolle, hvor man har stor indflydelse på, hvordan det selskab, man ejer aktier eller anparter i, bruger sine penge. Det kan give udfordringer med at adskille selskabets økonomi fra hovedaktionærens privatøkonomi.

Det fremgår af en ny publikation ’Selskabernes skattebetaling’, som Skattestyrelsen offentliggør i dag - i der tematiserer hovedaktionærers skatteforhold.

- Rollen som hovedaktionær indebærer en balancegang, og vi ser i Skattestyrelsen en række problemstillinger gå igen i en del af selskaberne med hovedaktionærer. Skat er ikke enkelt, heller ikke for denne type selskaber, og Skattestyrelsen bruger mange ressourcer dels på at vejlede, så man undgår fejl, men dels også for at kontrollere og afsløre grove fejl, udtaler Kenneth Joensen, der er selskabsskattedirektør i Skattestyrelsen. 

Seks fokusområder

I de senere år har Skattestyrelsen derfor ført en målrettet kontrol- og vejledningsindsats over for denne type af selskaber for at sikre, at flest mulige efterlever skattereglerne. På den baggrund har styrelsen identificeret seks områder, hvor der er størst risiko for, at hovedaktionærerne i små og mellemstore selskaber begår fejl:

  • Private udgifter
  • Overdragelse af aktiver mellem hovedaktionær og selskab.
  • Skattefrie rejse- og kørselsgodtgørelser
  • Aktionærlån
  • Aktionærtilgodehavender
  • Værdiansættelse af frie goder

Som et resultat af den skærpede fokus har Skattestyrelsen fra 2018-20 foretaget godt 7.200 kontroller af hovedaktionærer og deres selskaber. Indsatsen har samlet ført til skatteopkrævninger for 253 mio. kr.

- Opgørelserne sætter en tyk streg under, at vi fortsat har en stor vejledningsopgave, men også en stor kontrolopgave overfor de små og mellemstore selskaber. For selskaber med en hovedaktionær er der en række udfordringer, som vi vil holde fokus på i de kommende år, siger selskabsskattedirektør i Skattestyrelsen, Kenneth Joensen.

Skattestyrelsens undersøgelser fra perioden 2009 til 2018 understreger behovet for en fortsat indsats over for små og mellemstore selskaber. Publikationen viser en stigende tendens til, at små og mellemstore selskaber generelt begår fejl i deres skatteoplysninger. I perioden er andelen af selskaber, der begår fejl, steget fra 46 pct. til 62 pct.  

Dyk ned i publikationen

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818