Gyldig fra

Første landsdækkende social dumping aktion efter coronakrisen

Efter en længere pause på grund af nedlukningen af Danmark afholdt Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet i går den første landsdækkende social dumping aktion. På aktionen blev 44 forskellige adresser over hele landet besøgt. To tredjedele af de besøgte virksomheder er nu udtaget til yderligere kontrol.

Torsdag gennemførte Skattestyrelsen sammen med andre myndigheder den første social dumping aktion i længere tid.

I alt blev der på 44 adresser over hele landet talt med 135 udenlandske og 38 danske arbejdere fra 62 virksomheder.

Ud af disse kan 41 virksomheder se frem til yderligere kontrol fra Skattemyndighedernes side.

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu er begyndt at genoptage vores sociale dumping aktioner, og resultatet taler jo for sig selv. Når vi følger op overfor to tredjedele af de virksomheder, vi taler med, er der virkelig brug for de her kontroller, siger underdirektør Johnny Schaadt Hansen, Skattestyrelsen.

På social dumping aktionen torsdag var det hovedsageligt virksomheder inden for byggebranchen, der fik besøg af myndighederne, men også virksomheder inden for fx restaurationsbranchen, transportbranchen og gartnerier fik besøg.

Nogle af de uregelmæssigheder, som Skattestyrelsen fandt på aktionen er fx personer, der agerer som selvstændige, men som myndighederne antager reelt er lønmodtagere. På den måde forsøger de implicerede at undgå at betale dansk skat. Skattestyrelsen oplever også, at flere virksomheder bevidst forsøger at undgå at betale den korrekte skat til Danmark ved fx at registrere sig forkert.

- Efter aktionen går vi nu i gang med de opfølgende kontroller, som betyder, at vi fx kontrollerer virksomhedernes lønindberetninger og ansættelsesforhold. Vores indsats mod social dumping har fokus på udenlandske virksomheder og arbejdere, og på den måde er vi med til at sikre mere fair konkurrencevilkår over for alle virksomheder, der arbejder i Danmark, siger Johnny Schaadt Hansen.

De seneste to planlagte landsdækkende social dumping aktioner i henholdsvis marts og maj blev aflyst pga. coronasituationen, derfor er gårsdagens social dumping aktion den anden aktion i år. I år er der planlagt 8 landsdækkende og 40 regionale social dumping aktioner.

Social dumping aktionerne er et samarbejde mellem Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet og politiet.

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk.

Yderligere oplysninger: Journalister; tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818