Gyldig fra

Fra 1. januar 2023 er det slut med nikotinprodukter uden afgift – nu begynder Skattestyrelsens kontroller

Fra årsskiftet må butikker og salgssteder ikke længere sælge restlagre af røgfri tobak samt nikotinholdige væsker og produkter uden stempelmærker. Årsagen er, at en overgangsordning, som blev indført i forbindelse med nye afgifter på røgfri tobak samt nikotinholdige væsker og produkter, udløber. Skattestyrelsen vil nu kontrollere, at butikker og salgssteder overholder reglerne.

1. januar 2023 vil nye afgifter på røgfri tobak samt nikotinholdige væsker og produkter være fuldt implementeret, så butikker og salgssteder ikke længere må sælge disse produkter uden stempelmærker. Produkterne omfatter bl.a. væske til e-cigaretter, tyggetobak, nikotinposer samt e-cigaretter til engangsbrug.

- Som forbruger er det vigtigt at være opmærksom på, at butikker og salgssteder ikke længere må sælge hverken røgfri tobak eller nikotinholdige væsker og produkter uden stempelmærker. Stempelmærkerne er måden, man kan se, at der er betalt den korrekte afgift. Mangler stempelmærket, er det fordi, der enten ikke er betalt den korrekte afgift, eller at afgiften slet ikke er betalt, forklarer Anne Sofie Hedemann, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

Den 1. oktober 2022 blev der indført nye afgifter på røgfri tobak samt nikotinholdige væsker og produkter. Samtidigt blev det et krav, at varer efter denne dato skal have stempelmærker. Butikker og salgssteder har som led i overgangsreglerne kunnet sælge ud af deres restlagre uden stempelmærker frem til årsskiftet. I perioden mellem 1. januar 2023 og 1. februar 2023 må butikker og salgssteder ikke opbevare varer uden stempelmærker i deres salgslokaler. Derefter må produkter uden stempelmærker ikke opbevares overhovedet.

- Vi kommer til at tjekke, at butikker og salgssteder overholder overgangsreglerne. Det gør vi ved fysisk at kontrollere, at varer uden stempelmærker ikke længere er til stede i salgslokalerne. Den kontrol starter med det samme i det nye år. Virksomheder, der stadig har varer uden stempelmærker i deres salgslokaler, kan risikere bøder på 10.000 kr., siger Anne Sofie Hedemann.

Overgangsreglerne, hvor virksomhederne har tre måneder til at sælge ud af restlagre, er de samme, som gjaldt ved den seneste afgiftsstigning på cigaretter, der trådte i kraft sidste nytårsaften. I forbindelse med denne afgiftsstigning kontrollerede Skattestyrelsen, at overgangsreglerne blev overholdt, og her viste Skattestyrelsens kontrol problemer i halvdelen af de kontrollerede virksomheder.
Læs mere i pressemeddelelsen: Hver anden kontrolleret virksomhed fulgte ikke regler ved stigning af tobaksafgift

- Fejl og snyd medfører unfair konkurrence over for de virksomheder, der overholder reglerne. Vi intensiverer og målretter derfor løbende vores kontroller. Samtidigt sørger vi for, at vores indsats har fokus på alle led i kæden: Fra producenter over grossister til kiosker og butikker, siger Anne Sofie Hedemann.

Skattestyrelsen har i perioden 2017 til og med 2021 gennemført i alt godt 1.400 tobakskontroller og i samme periode sendt regninger for knap 750 mio. kr. Alene i 2021 medførte kontrolindsatsen yderligere afgiftsopkrævninger på 450 mio. kr.

Læs mere om Skattestyrelsens indsats på tobaksområdet.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818

Faktaboks: Nye afgifter pr. 1. oktober 2022

Den 1. oktober 2022 er der indført ny afgift på røgfri tobak samt nikotinholdige væsker og produkter. Som led i de nye afgifter skal produkterne også påføres stempelmærker.

Overgangsreglerne betyder, at butikker og salgssteder kan sælge ud af deres lager af varer uden stempelmærker frem til 1. januar 2023.

Frem til 1. februar 2023 må produkter, som efter de nye regler ikke må sælges mere, dog gerne opbevares i baglokaler eller lagre. Efter 1. februar 2023 må varer uden stempelmærker ikke opbevares i virksomheden.

Virksomhederne, der ikke overholder overgangsreglerne, kan risikere bøder på 10.000 kr.

Afgiftssatser fra 1. oktober 2022

Afgift for røgfri tobak har hidtil udgjort enten 126,93 og 461,37 kr./kg.
Afgiften er sammenlagt til én samlet sats på 461,37 kr./kg.

Som noget nyt er der fra 1. oktober 2022 indført afgift på nikotinholdige væsker og produkter. Afgifterne udgør følgende:

  • Afgift for nikotinholdige væsker med under 12 mg nikotin/ml udgør 1,50 kr./ml
  • Afgift for nikotinholdige væsker med mere end 12 mg nikotin/ml udgør 2,50 kr./ml
  • Afgift for andre nikotinprodukter udgør 5,5 øre/mg nikotin/gram