Gyldig fra

Halvdelen af rengøringsfirmaerne ved den jyske vestkyst må forvente yderligere kontrol

Rengøringsbranchen på den jyske vestkyst fik onsdag besøg af Skattestyrelsen, der sammen med politi og Arbejdstilsynet var på landsdækkende social dumping-aktion. Ud af i alt otte besøgte virksomheder skal fire kontrolleres igen.

Halvdelen af de rengøringsvirksomheder, som Skattestyrelsen onsdag kontrollerede på den jyske vestkyst, kan se frem til yderligere kontrol. Det ligger lidt under det samlede landsgennemsnit, hvor ca. tre ud af fire af de besøgte virksomheder bliver yderligere kontrolleret. Kontrollerne er led i en landsdækkende social dumping-aktion.

- I de otte forskellige rengøringsvirksomheder talte vi med i alt 24 udenlandske statsborgere og 18 danske. Det, vi spørger de ansatte ind til, er fx deres ansættelsesforhold, arbejdstider og timeregnskaber. Det giver et billede af, om der bliver betalt den korrekte skat til Danmark, siger underdirektør Johnny Schaadt Hansen, Skattestyrelsen.

I fire af de otte rengøringsvirksomheder, der kan forvente yderligere kontrol, drejer det sig hovedsageligt om opfølgninger på lønindberetninger.

Indsatsen mod social dumping er et samarbejde mellem Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet og politiet og består af en række landsdækkende og regionale aktioner. Aktionerne skal sikre, at udenlandske virksomheder og medarbejdere betaler den rigtige skat i Danmark, samt sikre både ordnede forhold på det danske arbejdsmarked og fair konkurrencevilkår.

På den landsdækkende social dumping-aktion talte Skattestyrelsen med i alt 93 udenlandske statsborgere og 56 danske statsborgere, fordelt på 64 virksomheder på 45 forskellige adresser.

Onsdagens landsdækkende social dumping-aktion er den tredje afholdte i år, da to planlagte landsdækkende social dumping-aktioner i henholdsvis marts og maj blev aflyst pga. coronasituationen. I år er der planlagt otte landsdækkende og 40 regionale social dumping aktioner.

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818