Gyldig fra

Høj træfprocent hos Skattestyrelsens social dumping-aktion på Fyn

Flere virksomheder på Fyn var onsdag i kikkerten, da de fik uanmeldt besøg af Skattestyrelsen i forbindelse med en landsdækkende indsats mod social dumping. Fem virksomheder kan forvente yderligere kontrol.

Onsdag var Skattestyrelsen i samarbejde med Arbejdstilsynet og politiet på kontrol hos syv virksomheder på Fyn, der primært var beskæftiget i bygge- og gartneribranchen. Kontrollen var et led i årets sjette og sidste afholdte landsdækkende aktion mod social dumping.

- Kontrollen fokuserer på at opretholde ordentlige forhold på arbejdspladserne, og det sker blandt andet ved, at Skattestyrelsen kontrollerer om udenlandske virksomheder og medarbejdere betaler korrekt skat og moms, siger funktionsleder i Skattestyrelsen Ernst O. Nielsen

På Fyn talte Skattestyrelsen med i alt 20 medarbejdere, heraf var 16 udenlandske statsborgere og fire danske.

Virksomhederne, som Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet og politiet besøgte, var på forhånd udvalgt, fordi myndighedernes oplysninger tyder på, at der kan være risiko for manglende moms- og skattebetaling, problemer med arbejdsmiljøet eller evt. illegalt arbejde.

- På Fyn var der fem virksomheder, som vi har en formodning om, ikke betaler den skat og moms, de skal. Det drejer sig blandt andet om, hvorvidt lønnen er indberettet korrekt for de ansatte, samt at sikre at både virksomheder og ansatte er registreret korrekt. Nu skal vi tale med virksomhederne igen og få klarlagt, om det er tilfældet, siger Ernst O Nielsen.

Fokus for onsdagens landsdækkende social dumping-aktion var virksomheder i bygge- og anlægsbranchen samt landbrug og industri. Skattestyrelsen besøgte på landsplan i alt 51 virksomheder og talte med 141 medarbejdere. På landsplan kan 35 af virksomhederne - svarende til 69 procent - se frem til at få deres forhold undersøgt nærmere.

Onsdagens landsdækkende social dumping-aktion er den sjette afholdte i år, da to planlagte landsdækkende social dumping-aktioner i henholdsvis marts og maj blev aflyst grundet corona. Derudover er der i år planlagt ca. 40 regionale social dumping aktioner.

Social dumping-aktioner giver 1 mia. kr. i statskassen 
I 2019 gennemførte Skattestyrelsen 2.847 kontroller hos danske og udenlandske virksomheder i forbindelse med indsatsen mod social dumping. Heraf blev der i næsten halvdelen af kontrollerne foretaget en regulering af skatteforholdene for den pågældende virksomhed eller medarbejder.

I alt medførte Skattestyrelsens kontroller sidste år skatteopkrævninger for næsten 240 mio. kr. Samlet har indsatsen mod social dumping resulteret i opkrævninger for næsten 1 mia. kr. i perioden fra 2015 til 2019.

Læs mere om Skattestyrelsens indsats mod social dumping fra 2015 – 2019

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; borgere og virksomheder, tlf.: 7222 181