Gyldig fra

Indsats mod social dumping på Lolland-Falster

Syv virksomheder på Lolland-Falster fik torsdag besøg af Skattestyrelsen i forbindelse med årets femte landsdækkende aktion mod social dumping. To virksomheder kan se frem til yderligere kontrol.

Syv virksomheder på Lolland-Falster fik torsdag besøg af medarbejdere fra Skattestyrelsen, politiet og Arbejdstilsynet i forbindelse med årets femte landsdækkende aktion mod social dumping.

- De virksomheder, vi besøgte, var udvalgt, fordi vores oplysninger kunne tyde på, at der kunne være en risiko for manglende moms- og skattebetaling. I forbindelse med aktionen fik en virksomhed vejledning i korrekt brug af kasseapparater. Og så er der to virksomheder, som vi skal se nærmere på. Den ene af virksomhederne kan se frem til at skulle føre logbog over virksomhedens ansatte, forklarer Ernst O. Nielsen, der er funktionsleder i Skattestyrelsen.

Virksomhederne, som Skattestyrelsen besøgte på Lolland-Falster, er inden for brancherne restauration og rengøring. 25 medarbejdere – heraf 19 udenlandske – blev interviewet af Skattestyrelsens medarbejdere i forbindelse med kontrollerne.

- Når vi interviewer de ansatte og virksomhederne, så er det for at finde ud af om, især de udenlandske medarbejder er registreret korrekt skattemæssigt. Rent praktisk foregår det ved, at vi spørger til arbejdstider, arbejdsvilkår og timeregnskaber. Det giver os en god indikation af, om der er noget, vi skal følge op på, forklarer Ernst O. Nielsen.

I forbindelse med gårsdagens aktion fik 65 virksomheder på landsplan besøg af myndighederne. Skattestyrelsen følger op med yderligere kontrol over for 46 virksomheder.

Samarbejde mod social dumping

Indsatsen mod social dumping sker i et samarbejde mellem Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet og politiet og består af en række landsdækkende og regionale aktioner. Gårsdagens aktion var årets femte landsdækkende aktion ud af otte.

Myndighedernes indsats mod social dumping skal sikre, at udenlandske virksomheder og medarbejdere betaler den rigtige skat i Danmark, samt sikre ordnede forhold på det danske arbejdsmarked og fair konkurrenceforhold.

I 2018 kontrollerede Skattestyrelsen i alt 1.589 personer og virksomheder som led i indsatsen mod social dumping. Kontrollerne førte til, at der blev sendt regninger for manglende skattebetaling for 191 millioner kr.

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; borgere, tlf.: 7222 1818