Gyldig fra

Indsatsen mod social dumping er blevet mere effektiv

For fire år siden fandt Skattestyrelsen fejl i hver tredje social dumping-kontrol. I 2018 er det tal steget til knap halvdelen af kontrollerne, mens provenuet siden 2015 løber samlet op i 738 mio. kr. Tallene vidner om, at man er blevet bedre til at finde de steder, hvor der er problemer med social dumping, siger fungerende erhvervsskattedirektør Kenneth Joensen.

Skattestyrelsens indsats mod social dumping skal sikre fair konkurrencevilkår, og at udenlandske virksomheder og medarbejdere betaler den rigtige skat i Danmark. Og siden 2015 er Skattestyrelsen blevet markant bedre til at udvælge de mest relevante virksomheder til social dumpingkontroller.

Sidste år gennemførte Skattestyrelsen i samarbejde med Arbejdstilsynet og politiet 3.225 kontroller, som førte til en skattemæssig regulering i ca. 1.500 sager. Det giver en træfsikkerhed på 46 pct., hvilket er en markant forbedring siden 2015, hvor der skete reguleringer i 32 pct. af sagerne.

- Når vi er blevet så meget bedre til at ramme de steder, hvor der er problemer med social dumping, så er det ikke et udtryk for, at virksomhedernes skattemoral er blevet tilsvarende dårligere. Det skyldes, at vi har fået erfaringer og viden, der gør, at vi er langt bedre til at udvælge de rigtige virksomheder til kontrol. Vi bruger kræfterne der, hvor effekten er størst, siger fungerende erhvervsskattedirektør i Skattestyrelsen, Kenneth Joensen.

En regulering kan være ændringer af en virksomheds eller en persons angivelse af indkomst, moms, arbejdsudlejeskat eller det indeholdte skattebeløb for virksomhedens ansatte.

I 2018 resulterede de ca. 1.500 kontroller i et beregnet nettoprovenu på ca. 191 mio. kr. Siden 2015 er det beregnede nettoprovenu efter social dumpingaktioner løbet op i 738 mio. kr. samlet.

Erfaringerne fra kontrollerne bruger Skattestyrelsen til løbende at udvikle og forbedre vejledningsinitiativer på området. Derudover arbejder Skattestyrelsen på at etablere samarbejdsrelationer på internationalt plan omkring udenlandske virksomheder og arbejdstagere.

- Kompleksiteten på området er høj, og derfor er både kontrollen og den efterfølgende sagsbehandling tids- og ressourcekrævende. Derfor er det vigtigt, at vi bruger vores kræfter så effektivt som muligt, at vi hele tiden lærer af vores erfaringer, og samtidig også er i dialog med relevante samarbejdspartnere på området, siger Kenneth Joensen.

Læs mini-analysen Tal og Tendenser: Større præcision i indsatsen mod social dumping

Samarbejde mod social dumping
Indsatsen mod social dumping sker i et samarbejde mellem Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet, og politiet og består af en række landsdækkende og regionale aktioner. Aktionerne skal sikre, at udenlandske virksomheder og medarbejdere betaler den rigtige skat i Danmark, samt sikre ordnede forhold på det danske arbejdsmarked og fair konkurrencevilkår.

Skattestyrelsen 
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818