Gyldig fra

It-systemer stoppede 340.000 forkerte indtastninger på årsopgørelsen sidste år

Når årsopgørelsen for 2020 åbner, vil Skattestyrelsens digitale kontroller være klar til at bremse fejl eller svindelforsøg. Ved den seneste årsopgørelse blev bl.a. 340.000 forkerte indtastninger afvist.

15. marts får ca. 4,6 millioner danskere officielt adgang til årsopgørelsen for 2020 på skat.dk, og i år er Skattestyrelsens digitale kontrolnet endnu mere finmasket end tidligere.

Gennem en årrække har skatteforvaltningen opbygget et værn af digitale kontroller, der beskytter årsopgørelsen mod ubevidste fejl og snyd. Borgerne kan kun rette i de relevante felter, og bag facaden arbejder et digitalt kontrolværktøj, der udpeger atypiske årsopgørelser til et manuelt tjek. Systemerne både vejleder og kontrollerer – og supplerer hinanden. Summen af den samlede kontrol på årsopgørelsen er særdeles stærk i år, vurderer underdirektør Karoline Klaksvig, Skattestyrelsen.

- Det skal være nemt at betale den rigtige skat. Det vil langt de fleste heldigvis, men der er få, som forsøger at få fat i penge, der ikke er deres. De skal have det så svært som muligt. Med vores samlede pallette af kontrolaktiviteter er jeg overbevist om, at vi står stærkt. Den enkelte borger skal betale den korrekte skat, men det skal naboen også, så vi gør, hvad vi kan for at forhindre snyd og forsøg på svindel, siger hun.

Siden årsopgørelsen for 2017 har Skattestyrelsen løbende indarbejdet digitale stopklodser, der bremser borgernes indtastninger, hvis de ikke stemmer med Skattestyrelsens oplysninger, om borgeren. Fx en borger uden job, der vil angive et kørselsfradrag. I det seneste år har digitale stopklodser bremset forkerte indtastninger for danskere med almindelige skatteforhold – lønmodtagere, SU-modtagere o.a. – ca. 340.000 gange.

Dertil afprøvede Skattestyrelsen i forbindelse med årsopgørelsen for 2018 for første gang et digitalt kontrolværktøj, som baserer sig på machine learning. Kontrolværktøjet udpeger borgere, hvis indtastninger enten er atypiske eller følger mønstre, der adskiller sig væsentligt fra gennemsnittet. Værktøjet kan gennemgå store datamængder og identificerer mønstre og forkerte tendenser i indtastningerne. Derefter vurderes, om enkelte borgere skal kontrolleres manuelt. I 2020 bremsede værktøjet forkerte indtastninger for knap 40 mio. kr.

På denne tid sidste år, ved årsopgørelsen for 2019, introducerede Skattestyrelsen den skræddersyede årsopgørelse, hvor borgerne kun får vist de felter, der er relevante for dem. De fleste borgere er gået fra at få vist ca. 70 felter til kun ca. 15. Løsningen gør det enklere at overskue sin årsopgørelse, og mindsker samtidig mulighederne for at svindle. Har en person behov for flere felter, skal man nu anmode om det. Karoline Klaksvig anerkender, at skat ikke er enkelt, og derfor vil Skattestyrelsen i den kommende tid også være massivt til stede med ny vejledning på skat.dk. Også inde på selve årsopgørelsen, hvor borgerne taster oplysninger ind, er der i år gjort en ekstra indsats for at hjælpe borgerne med at taste de rigtige beløb. Som altid vil Skattestyrelsen også have øget kapaciteten på chat, mail og på telefonerne. Målet er, at borgerne betaler den korrekte skat.

- Over 90 pct. af den samlede mængde oplysninger på årsopgørelserne er tredjeparts-indberetninger i låste felter, som borgerne ikke kan rette i. Alene det mindsker mulighederne for både fejl og svig betragteligt. Derudover er det et vigtigt signal, at kontrol-værnene fremstår i topform, samtidig med at vi går en ekstra mil for at hjælpe de, der har behov, siger Karoline Klaksvig.

Læs mere om årsopgørelsen
Om årsopgørelsen til borgerne: skat.dk/årsopgørelse

Bag om årsopgørelsen – fakta og tal 

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818