Gyldig fra

Kammeradvokaten skal redegøre for udenlandsk advokatfirmas habilitet

Skattestyrelsen har bedt Kammeradvokaten redegøre for et udenlandsk advokatfirmas mulige habilitetsproblemer i forbindelse med de civile retssager, som Skattestyrelsen fører i udlandet.

Det fremgår i dag i forskellige medier, at et af de advokatfirmaer, som Skattestyrelsen via Kammeradvokaten samarbejder med i udlandet, har ydet rådgivning til et selskab, som Skattestyrelsen anser for at være relateret til udbytteskattesagen.

- Oplysningerne er nye for Skattestyrelsen, og vi har bedt Kammeradvokaten redegøre for forholdet hurtigst muligt. Når vi har modtaget Kammeradvokatens redegørelse, vil vi naturligvis træffe de nødvendige foranstaltninger, siger Steen Bechmann Jacobsen.

Kammeradvokaten har over for Skattestyrelsen oplyst, at man i sin tid i forbindelse med antagelsen af en række udenlandske advokater - til brug for arbejdet med udbyttesagen - foretog grundige konflikttjek. Konflikttjekkene bestod bl.a. i, at det udenlandske advokatfirma skulle forholde sig til mulige habilitetsproblemer i forhold til en længere liste af relevante personer og selskaber i relation til udbyttekomplekset. Konflikttjekket gav ikke dengang anledning til habilitetsproblemer.

- Kammeradvokaten har oplyst, at der i forbindelse med igangværende undersøgelser i udbyttesagen i sommer er fremkommet materiale, som Kammeradvokaten aktuelt er i færd med at undersøge for at få et nærmere billede af det udenlandske advokatfirmas mulige relation til personer og selskaber i sagskomplekset, samt hvad relationen eventuelt har bestået i. De fundne dokumenter har ifølge Kammeradvokaten ikke umiddelbart nogen tilknytning til svindelkomplekset, siger Steen Bechmann Jacobsen og fortsætter:

- Jeg vil gerne slå fast, at vi selvfølgelig forudsætter, at de rådgivere, vi som offentlig myndighed – og i denne sag via Kammeradvokaten - samarbejder med, til enhver tid lever op til gældende habilitetsregler.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818