Gyldig fra

Kørselsfradraget og befordringsgodtgørelsen falder i 2020

Skatterådet har i dag fastsat satserne for kørselsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse det kommende år. Satserne falder i 2020.

For de mange danskere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil eller trækker transport til arbejdspladsen fra på årsopgørelsen, byder det kommende år på et mindre fald i fradragesatsen. Det står klart, efter Skatterådet i dag har fastsat satserne for kørselsfradraget og befordringsgodtgørelsen for 2020.

- Satserne for både kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse kommer til at falde en smule næste år. Det skyldes, at benzinpriserne forventes at blive lavere i 2020, og at bilerne fortsat kører længere på literen. Hertil kommer et fald i udgifterne til bilforsikringer, forklarer Hanne Søgaard Hansen, der er formand for Skatterådet.

Hver efterår beregner Skatterådet satserne for det kommende år ud fra en vurdering af udgifterne til befordring med bil. Baggrunden for udregningerne af satserne for 2020 er blandt andet en benzinpris for 2020 på 12,33 kr. pr. liter samt et skøn over omkostninger til bilens vedligeholdelse, forsikringer m.v.

Kørselsfradraget:

År Sats for kørsel ml. 25-120 km Sats for kørsel over 120 km
2019 1,98 kr. pr. km 0,99 kr. pr. km
2020 1,96 kr. pr. km 0,98 kr. pr. km

Reglerne for befordringsfradrag er uændrede, så der fortsat ikke er fradrag for befor-dring for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde, og det gælder uanset hvilket transportmiddel, man bruger.

De pendlere, der er omfattet af de særlige regler om forhøjet befordringsfradrag i yderkommuner, får ikke nedsat befordringssatsen ved kørsel ud over 120 km.

Læs mere på skat.dk/kørselsfradrag

Skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil:

År For de første 20.000 km For kørsel over 20.000 km
2019 3,56 kr. pr. km 1,98 kr. pr. km
2020 3,52 kr. pr. km 1,96 kr. pr. km

Reglerne for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil er uændrede. Den kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat, at arbejdsgiveren fører den fornødne kontrol hermed.

Skattefri godtgørelse for kørsel på egen cykel eller knallert
Godtgørelse for at bruge egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter stiger for 2020 grundet øreoprunding fra 0,53 til 0,54 kr. pr. km.

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818