Gyldig fra

Kontrol med kryptovaluta udløser på tre år regninger for 58 mio. kr.

Siden 2019 har Skattestyrelsens kontrol med kryptovalutaområdet samlet ført til regninger på godt 58 mio. kr.

Skattestyrelsens kontrol af handel med diverse kryptovaluta førte sidste år til, at der blev udsendt regninger for 30 mio. Regningerne er sendt til 380 borgere eller virksomheder og vedrører typisk flere indkomstår. Siden 2019 har Skattestyrelsen sendt regninger for godt 58 mio. kr.

 - Når det kommer til kryptovaluta, er det tydeligt, at der har været nogle gevinster gennem årene, som ikke er blevet beskattet korrekt. Skat er ikke enkelt og slet ikke, når det kommer til gevinster fra kryptovaluta. Men ikke desto mindre, skal alle betale det, de skal. Det er nu engang vores opgave som skattemyndighed at kontrollere, siger underdirektør i Skattestyrelsen, Jan Møller Mikkelsen.

Siden 2019 har Skattestyrelsen afsluttet mere end 1.000 kontroller, og foretaget regulering i næsten 750 heraf. Kontrollerne har i alt ført til skatteregninger på godt 58 mio. kr. I 2021 foretog Skattestyrelsen reguleringer i 380 af de i alt 535 gennemførte kontroller. 

Læs mere om kontrol af kryptovaluta 

Fokus på kontrol

Kontrol af borgers og virksomheders handel med kryptovaluta er en tung opgave, da hver enkelt kontrol kræver gennemgang af omfattende datamængder. Derfor har Skattestyrelsen både fået tilført flere medarbejdere – i den kommende tid opslås yderligere stillinger - og taget et digitalt kontrolværktøj i brug, der styrker indsatsen.

- Der er stadig en stor interesse for handel med kryptovaluta. Derfor har vi også styrket vores kontrolindsats, både med tilførslen af flere hænder og med en mere intelligent og datadreven kontrol. Når vi så sammenkobler det med de oplysninger om pengestrømme, vi har fra fx banker og den øvrige finansielle branche, har vi efterhånden nogle gode greb at sætte ind med, siger Jan Møller Mikkelsen.

Handel med kryptovaluta anses som udgangspunkt som spekulation. Det vil sige købt med henblik på videresalg. I modsætning til traditionelle investeringer, hvor fortjeneste og tab kan udlignes, har kryptovaluta en såkaldt ”asynkron beskatning”, hvor fradraget for et tab har en mindre skattemæssig værdi end en gevinst.

Læs, hvordan handel med kryptovaluta opgøres og oplyses korrekt som fortjeneste eller tab på skat.dk/kryptovaluta.

Borgere kan oplyse tab eller fortjeneste fra handel med kryptovaluta i årsopgørelsen, der åbnede den 14. marts.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; borgere, tlf.: 7222 1818