Gyldig fra

Kort tid tilbage: Skattestyrelsen har foreløbig godkendt rentefrie momslån for 6 mia. kr.

Knap en uge inden ansøgningsfristen har 22.200 virksomheder søgt om et rentefrit lån svarende til den moms, de indberettede i marts, eller lønsumsafgift indberettet i april. Skattestyrelsen har godkendt lån for 6 mia. kr. til 20.300 virksomheder. Ansøgningsfristen er mandag den 15. juni 2020.

For at styrke danske virksomheders likviditet under coronakrisen har små og mellemstore virksomheder i godt en måned kunnet søge om et rentefrit lån, der svarer til den moms, de indberettede i marts, eller lønsumsafgift indberettet i april for visse virksomheder som fx tandlæger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og vognmænd, herunder taxa.

Fra tirsdag den 5. maj, hvor låneordningen trådte i kraft, har Skattestyrelsen modtaget godt 22.200 ansøgninger om et rentefrit lån. 20.300 virksomheder har fået godkendt et rentefrit lån, hvilket betyder, at 91 pct. af alle virksomheder har fået godkendt et lån. I alt har Skattestyrelsen godkendt lån for 6 mia. kr.

- Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis man som virksomhedsejer endnu ikke har ansøgt om det rentefrie lån, er det ikke for sent. Ansøgningsfristen er den 15. juni, og ud fra det, vi ved om virksomhederne, er det vores vurdering, at lånene kan være relevante for flere virksomheder end dem, der allerede har søgt, siger Peter Thorgaard, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen behandler virksomhedernes ansøgninger inden for fem arbejdsdage. Af de cirka 22.200 ansøgninger, som Skattestyrelsen har behandlet, er der godt 1.900 virksomheder – eller 9 pct. - der har fået afslag på et lån.

- Langt de fleste virksomheder får godkendt deres lån, men når vi ser på, hvorfor virksomhederne får afslag, er hovedårsagen, at de ikke har indsendt en momsangivelse i marts måned. Der er dog også enkelte, der ikke kan få andel i lånene, fordi virksomhedens ejer tidligere er dømt for skatte- eller momssvig, forklarer Peter Thorgaard.

Ansøgningerne om lånet sker gennem virk.dk, men behandles af Skattestyrelsen. Overordnet kan ordningen bruges af omkring 300.000 virksomheder, der potentielt ville kunne få lån for omkring 35 mia. kr. Alle 300.000 virksomheder fik i maj et brev fra Skattestyrelsen om lånemuligheden.

Ansøgningsfristen er mandag den 15. juni, og lånet skal tilbagebetales senest den 1. april 2021.

Læs mere om anvendelse af ordningen

Læs mere om lånemuligheden og andre hjælpepakker på skat.dk/corona 

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk.

 

Yderligere oplysninger: Journalister; tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818