Gyldig fra

Lukker fredag: Skattestyrelsen godkender rentefrie lån til 2.100 virksomheder

Med kun en dag tilbage til den rentefrie låneordning lukker, har knap 2.100 virksomheder fået godkendt lån for ca. 375 mio. kr. Især virksomheder i Region Hovedstaden og Region Midtjylland gør brug af låneordningen. Ordningen lukker fredag 18. december 2020.

For at styrke danske virksomheders likviditet under coronakrisen har små og mellemstore virksomheder siden 17. november 2020 kunnet søge om et rentefrit lån, der svarer til den moms, virksomhederne indberettede i marts 2020. Lånemuligheden gælder også lønsumsafgiften for visse virksomheder. Ordningen er en genåbning af den lånemulighed, der var åben for virksomhederne i maj og juni. Sidste ansøgningsfrist i denne omgang er fredag 18. december.

Skattestyrelsen har siden genåbningen den 17. november på baggrund af ansøgninger fra godt 2.500 virksomheder godkendt lån til knap 2.100 virksomheder for samlet set ca. 375 mio. kr. Det betyder, at mere end 80 procent af virksomhederne har fået godkendt ansøgningen.

- Vi ser i denne ansøgningsrunde en langt mindre søgning end i foråret. Når det er sagt, er jeg klar over, at en del virksomheder i de sidste uger er blevet underlagt skærpede corona-restriktioner. Om dette øger antallet af ansøgninger, er endnu for tidligt at sige, men da ordningen udløber fredag, kan jeg kun opfordre til, at man søger, hvis virksomheden har brug for et rentefrit lån, siger underdirektør Johanne Lykke Aggergaard, Skattestyrelsen.

Inden et lån udbetales, foretages en kontrol af, om den pågældende virksomhed skylder penge til skattemyndighederne eller har øvrig gæld til det offentlige. Denne gæld vil blive dækket, før lånet udbetales til virksomheden. En status per 1. december viser, at Skattestyrelsen foreløbigt samlet set har tilbageholdt 150 mio. kr., mens Skattestyrelsen tjekker, om virksomheden har gæld til det offentlige. Derudover er der godt 400 virksomheder, der har fået afslag på deres ansøgning. Det svarer til knap 20 pct. af ansøgerne.

- De fleste virksomheder, der søger, får et lån. Når virksomheder får afslag på et lån, så skyldes det typisk, at de ikke har angivet deres moms i marts til tiden. Desuden afslår vi, hvis ejeren eller en i virksomhedens ledelse inden for de sidste ti år er dømt for skatte- eller afgiftssvig, eller hvis virksomheder er under konkurs, tvangsopløsning eller likvidation, siger Johanne Lykke Aggergaard.

Hvem søger?

Tal fra Skattestyrelsen viser, at virksomheder i Region Hovedstaden står for den største andel af ansøgningerne. Skattestyrelsen har, siden ordningen åbnede 17. november, modtaget 924 ansøgninger fra virksomheder i region Hovedstaden. Det svarer til 37 procent af ansøgningerne. Virksomhederne har samlet fået godkendt lån for i alt 127 mio. kr. Der er dog også en del virksomheder fra Region Midtjylland, der har gjort brug af ordningen. Her har 539 virksomheder søgt om lån. I alt har 456 virksomheder fået godkendt lån for 86 mio. kr.

Det ses samtidig, at omkring hver tredje ansøgning på landsplan kommer fra virksomheder inden for brancherne handel, hotel og restaurant.

I første runde af låneordningen i maj og juni fik ca. 23.600 virksomheder godkendt ca. 6,8 mia. kr. i rentefrie moms- eller lønsumsafgiftslån. I 2020 er der således foreløbigt godkendt rentefrie lån for ca. 7,2 mia. kr. til 25.700 virksomheder. Lånene skal tilbagebetales senest den 1. november 2021.

Læs mere om anvendelsen af låneordningen

Læs mere om lånemuligheden og andre hjælpepakker på skat.dk/corona 

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818