Gyldig fra

Mange nye beskæftigede i job i år: Husk at justere forskudsopgørelsen for 2022

Rigtig mange er kommet i job eller har skiftet job i løbet af 2021. Vil man sikre sig mod restskat eller overskydende skat, er det i morgen, man kan tjekke sin forskudsopgørelse.

Beskæftigelsen er steget gennem størsteparten af 2021 og har i flere måneder været rekordhøj. Derfor opfordrer Skattestyrelsen borgere, som har enten skiftet job eller er kommet ind på arbejdsmarkedet i år at være opmærksom på den forskudsopgørelse, Skattestyrelsen åbner 18. november. Her skal man selv sørge for, at der bl.a. bliver angivet en korrekt forventet indkomst for 2022.

- Har en borger ændret sin indtægt i TastSelv, laver vi den følgende forskudsopgørelse ud fra det, borgerne har oplyst. Men vi helårsomregner ikke. Så har man fx været i job i seks måneder og oplyst sin forventede indtægt for det halve år, skal man sørge for at ændre tallene i forskudsopgørelsen, så indtægten svarer til den forventede årsløn, hvis man forventer at blive i jobbet, siger underdirektør i Skattestyrelsen, Jan Møller Mikkelsen.

Skattestyrelsens egne tal viser, at mere end 134.000 borgere har ændret deres forventede indtægt i forskudsopgørelsen fra 0 kr. til et beløb i perioden fra januar til oktober 2021. Der kan fx være tale om et ungt menneske, der har fået sit første job eller borgere, der går fra dagpenge til lønindkomst. Hører man til den sidste gruppe, er det desuden vigtigt at være opmærksom på, om indkomsten er registreret korrekt, da der bl.a. ikke beregnes beskæftigelses- og jobfradrag af dagpenge.

Jobskifte i 2021
Hvis man derudover er blandt de godt 800.000 borgere, der ifølge tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, typisk skifter job hvert år, kan det også være en god ide at gennemgå oplysningerne på forskudsopgørelsen, hvis man vil undgå en restskat eller en overskydende skat.

- Der er særligt to områder, jeg vil anbefale, man tjekker i forskudsopgørelsen, hvis ens arbejdssituation har ændret sig. Det ene er, om den forventede løn er opgjort korrekt, og det andet er, om afstanden til arbejdspladsen er ændret, så befordringsfradraget skal rettes, siger Jan Møller Mikkelsen.

Når det er vigtigt at tjekke lønnen i forbindelse med jobskifte, skyldes det ikke kun at lønnen kan være steget eller faldet, men også at feriepenge fra den tidligere arbejdsgiver er medregnet til indkomsten i det år, hvor man skifter job, hvilket kan betyde, at Skattestyrelsens skøn til indkomsten er for høj.

Forskudsopgørelsen for 2022 er åben fra 18. november 2021. Vil man være sikker på at betale den korrekte skat allerede fra starten af året, anbefaler Skattestyrelsen, at man retter sin forskudsopgørelse senest 10. januar 2022, hvis man er bagudlønnet.

Læs mere om forskudsopgørelsen.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818