Gyldig fra

Markant flere selskaber opererer på tværs af landegrænser og skatteregler

Ny publikation beretter bl.a. om en stigende kompleksitet i danske selskabers skatteforhold og et øget fokus fra Skattestyrelsen på området.

Landets ca. 519.000 selskaber indbetaler hvert år over en tredjedel af det samlede skatte- og afgiftsniveau på mere end 1.000 mia. kr. I alt 338 mia. kr. i 2018 bidrager selskaber med til finansieringen af det danske velfærdssamfund.

Et støt stigende antal af de danske selskaber har dog en stor grad af kompleksitet omkring deres skatteforhold. Dét og en masse andet om de danske selskabers skattebetalinger kan læses i en ny publikation, ’Selskabernes skattebetaling’, som Skattestyrelsen offentliggør for første gang.

- Selskabernes skattebetaling tegner et klart billede af, at skattekontrollen af selskaberne er blevet mere kompleks de seneste år, når stadigt flere selskaber bl.a. opererer på tværs af landegrænser. Der har vi en vigtig rolle i forhold til at vejlede og kontrollere, at selskaberne betaler den korrekte skat. Det indtryk, håber jeg, står tilbage, når man har læst publikationen, siger selskabsskattedirektør i Skattestyrelsen Kenneth Joensen.

Højt prioriteret område  
Danmark er som en lille åben økonomi afhængig af handel med udlandet. Og gennem de seneste mange år har danske selskaber i stor stil etableret sig i udlandet, ligesom udenlandske selskaber i stigende grad har etableret sig i Danmark. Således er antallet af danske datterselskaber af udenlandske koncerner mere end fordoblet i perioden fra 2008 til 2017. Samtidig er danske koncerner blevet mere internationale. I 2018 havde danske koncerner således knap 14.000 datterselskaber i udlandet, hvilket udgør en stigning siden 2008 på cirka 27 procent.

Når flere selskaber opererer på tværs af landegrænser, har det stor indflydelse på Skattestyrelsens arbejde. For eksempel bliver flere selskaber omfattet af regler for ’transfer pricing’, det vil sige prissætning af transaktioner, når selskaber inden for en koncern handler med hinanden. Hertil kommer regler om f.eks. underskudsanvendelse og grundlag for lønsumsafgift, moms og skat i udlandet – og en række EU-direktiver, som er indarbejdet i dansk ret.

- Kompleksiteten medfører en øget risiko for fejl og forskellig tolkning af reglerne. Derfor arbejder Skattestyrelsen løbende og målrettet på at sikre den nødvendige kontrol og vejledning på området. Det er et meget højt prioriteret området for os, forklarer Kenneth Joensen og peger bl.a. på, at med aftalen ’En styrket skattekontrol’ fra april 2020 styrker regeringen og Folketinget kontrollen af international selskabsskat, herunder indsatsen mod skattely og international skatteunddragelse.  

- Det har medvirket til yderligere fokus på kontrol- og analyseaktiviteter på selskabsområdet, siger Kenneth Joensen og nævner, at Skattestyrelsen dertil er i gang med etableringen af et nyt, fagligt center med fokus på international selskabsskat, der blandt andet skal bidrage til at forbedre kontrollen af transfer pricing, international selskabsskat og moms. Det er ambitionen, at centeret kommer til at bestå af 75 medarbejdere. 

’Selskabernes skattebetaling’ er en årligt tilbagevendende publikation, der sætter fokus på selskabernes rolle i det danske skattesystem samt et udvalgt tema i relation hertil. Publikationen indgår i skatteforvaltningens årlige afrapportering til Folketinget.

Læs mere i publikationen ’Selskabernes skattebetaling’

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 181