Gyldig fra

Mere end 20.000 mangler at omregistrere virksomhedsformen iværksætterselskab inden fristen udløber

Virksomhedsformen iværksætterselskab (IVS) udfases, og inden 15. oktober skal alle iværksætterselskaber således have truffet beslutning om omregistrering til anpartsselskab eller om opløsning af selskabet. Ellers tvangsopløses selskabet.

Iværksætterselskaber (IVS’er) hører snart fortiden til i Danmark. Folketinget foretog en ændring i selskabsloven i foråret 2019 og fjernede i den anledning muligheden for at oprette denne form for selskaber. Samtidig blev det vedtaget, at alle eksisterende iværksætterselskaber enten skulle omdannes til et anpartsselskab (ApS) eller opløses.

Dette betyder, at alle nuværende iværksætterselskaber inden 15. oktober 2021 er forpligtede til enten at omregistrere sig til anpartsselskaber eller at opløse sig efter selskabslovens § 216, som foregår via Erhvervsstyrelsens webportal Virk.dk. Til den brug skal der indhentes en erklæring fra Skattestyrelsen om, at al eventuel gæld til skatteforvaltningen er betalt.

Ved lovændringen i april 2019 var der registreret cirka 40.000 iværksætterselskaber i landet, og siden har knapt halvdelen omregistreret eller opløst selskabet.

- Vi kan se, at på nuværende tidspunkt har cirka 22.000 iværksætterselskaber endnu ikke ladet sig omregistrere eller lukket selskabet. Da man skal beregne en vis behandlingstid, opfordrer vi derfor de resterende, som ønsker at opløse selskabet efter selskabslovens § 216 til at henvende sig i god tid inden 15. oktober, så sagsbehandlingen bliver så smidig som mulig, forklarer underdirektør i Skattestyrelsen Anne Munksgaard.

Tvangsopløsning, hvis fristen ikke overholdes

Folketinget besluttede i foråret 2019 at afskaffe iværksætterselskaberne, da det blev vurderet, at selskabsformen ikke havde haft den ønskede effekt i erhvervslivet. Oprindeligt var fristen for omregistrering eller opløsning af iværksætterselskaber 15. april 2021, men Folketinget besluttede i efteråret 2020 at forlænge fristen til 15. oktober, blandt andet på grund af corona-situationen.

- De iværksætterselskaber som ikke overholder fristen den 15. oktober, og som ikke er omregistreret eller opløst forinden, vil blive tvangsopløst, siger Anne Munksgaard.

I praksis indebærer dette, at alle iværksætterselskaber, som ikke er omregistreret eller opløst ved fristen, vil modtage en henvendelse fra Erhvervsstyrelsen med en frist på fire uger til at omregistrere eller opløse sig. De iværksætterselskaber, som efter fire uger fortsat ikke er omregistreret eller opløst, vil blive oversendt til tvangsopløsning ved skifteretten.

Læs mere om opløsning af iværksætterselskaber via Erhvervsstyrelsens vejledning.

Via dette link kan der fra Skattestyrelsen anmodes om en erklæring efter selskabsloven § 216, der skal bruges til at dokumentere, at der ikke foreligger eksisterende skatte- og afgiftskrav i forhold til selskabet.

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818