Gyldig fra

Mere end 71 pct. af statens coronalån tilbagebetalt efter de to første frister

En ny opgørelse fra Skattestyrelsen viser, at virksomheder efter de to første betalingsfrister har tilbagebetalt mere end 19 mia. ud af de 27 mia. kr., som indtil nu er forfaldet til betaling. Langt de fleste af de resterende lån er inkluderet i en betalingsordning hos Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen har netop foretaget en ny opgørelse af virksomhedernes tilbagebetaling af coronalån, efter at de to første store betalingsfrister, 1. april og 1. juni, er passeret.

 Den nye status viser, at virksomhederne indtil nu har tilbagebetalt 19,2 mia. ud af det samlede lånebeløb på 26,9 mia. kr. Det svarer til mere end 71 pct.

-  Tallet vidner om, at ordningen har virket efter hensigten for langt størstedelen af virksomhederne: De fik ekstraordinær adgang til likviditet i en svær tid og har efterfølgende haft både vilje og likviditetsmæssig mulighed for at betale pengene tilbage igen, siger fagdirektør i Skattestyrelsen David Fjord Nielsen.

Virksomheder, der hidtil ikke har kunnet betale deres coronalån retur, har mulighed for at oprette en betalingsordning hos Skattestyrelsen. Denne løsning har godt 15.000 virksomheder valgt at benytte, og i alt er 6,3 mia. kr. af resterende lån inkluderet i en betalingsordning hos Skattestyrelsen.  

- For virksomheder, der har valgt at lave en betalingsordning, vil jeg stilfærdigt opfordre til, at afsøge, om man kan flytte lånet til virksomhedens egen bank. Fordi virksomheden – hvis man kan kreditgodkendes - typisk vil kunne opnå en bedre løsning i den finansielle sektor, end det vi som offentlig myndighed kan tilbyde, siger David Fjord Nielsen.

Læs mere i publikationen: Coronalån for godt 19 mia. kr. er tilbagebetalt

Lån for en værdi af 1,4 mia. mangler at blive betalt og indgår ikke i en betalingsordning. En stor del af disse lån er allerede oversendt til Gældsstyrelsen med henblik på inddrivelse.

Ophørte lån
Skattestyrelsen har gennem hele perioden med coronalån kontrolleret, at de låntagende virksomheder har overholdt de objektive betingelser for at få et lån. En række virksomheder har efter den løbende kontrol fået opsagt deres coronalån, fordi virksomhederne ikke levede op til betingelserne. Det drejer sig om ca. 6.000 virksomheder, som over periode har fået opsagt lån på denne baggrund. Disse lån har en samlet værdi af knap 2,7 mia. kr. Heraf mangler 900 mio. kr. fortsat at blive tilbagebetalt.

76 politianmeldelser
Som et ekstra værn i forbindelse med låneansøgningerne har Skattestyrelsen undersøgt, om der er virksomheder, der har forsøgt at omgå de objektive kriterier ved at afgive urigtige oplysninger i ansøgningsfasen. På denne baggrund har Skattestyrelsen i coronaperioden politianmeldt i alt 76 personer for svig eller forsøg på svig med låneordningerne. I alt er der bremset uberettigede udbetalinger for mere end 12 mio. kr.

Se desuden: Overblik over coronalån

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818