Gyldig fra

Myndigheder i fælles aktion i Bazar Vest i Aarhus

Fire myndigheder gennemførte onsdag i sidste uge en fælles aktion i Bazar Vest i Aarhus. Der er konstateret problemer med føde-varesikkerheden, manglende overholdelse af skatte- og afgiftsregler samt registrering af ansatte. En lang række virksomheder kan derfor se frem til sanktioner fra myndighederne.

Bazar Vest i Aarhus fik onsdag i sidste uge besøg af Skattestyrelsen, Fødevarestyrelsens Rejsehold, politiet samt Kontrolteamet under Borgerservice ved Aarhus Kommune som led i en fælles aktion. I alt deltog 38 medarbejdere fra myndighederne i aktionen.

De fire myndigheder har hver især kontrolleret, at virksomhederne overholder lovgivning på de respektive myndigheders områder. Myndighederne har under aktionen haft fokus på fødevaresikkerheden, at korrekte skatte og afgifter er betalt, samt at ansatte er registreret korrekt.

10.000 pantmærker beslaglagt

Skattestyrelsen har under aktionen kontrolleret i alt 31 virksomheder. Kontrollerne har haft fokus på virksomhedernes lønninger, kasseafstemninger, afgifter og pantmærker. I 24 af virksomhederne konstaterede Skattestyrelsen problemer, der skal følges op på. Samtidigt blev der beslaglagt omkring 100 flasker med drikkevarer samt 10.000 pantmærker, der ikke måtte opbevares på stedet.

- Vi konstaterede problemer hos mere end tre ud af fire kontrollerede virksomheder. Det siger sig selv, at det ikke er godt nok. Vi kommer til at følge op over for de 24 virksomheder, hvor vi fandt problemer. Opfølgningen over for den enkelte virksomhed afhænger af de problemer, vi fandt. Nogle vil få en regning fra os på manglende afgifter, og andre vil fx blive indstillet til bøder eller blive pålagt at føre en logbog over virksomhedens ansatte, forklarer Anne Sofie Hedemann, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

I alt vil seks virksomheder blive pålagt at føre digital logbog over virksomhedernes ansatte. Seks virksomheder kunne under aktionen ikke dokumentere, at de havde betalt afgifter af deres varer. Kan virksomhederne ikke skaffe denne dokumentation, vil Skattestyrelsen sende en regning for manglende afgifter af varerne. Det vil efterfølgende blive vurderet, om virksomhederne skal pålægges bøder.

Fødevarer beslaglagt

I knap halvdelen af de 14 butikker Fødevarestyrelsen besøgte, blev der fundet overtrædelser af fødevarelovgivningen. Tre butikker havde ikke styr på sporbarheden på fødevarerne og kunne dermed ikke dokumentere, hvor varerne kom fra.

- Netop sporbarhed er helt afgørende, hvis det viser sig, at der er farlige fødevarer i omløb, understreger leder af Fødevarestyrelsens Rejsehold Michael Rosenmark.

To af butikkerne fik derfor beslaglagt deres varer. Den tredje butik valgte selv at destruere de varer, der ikke var sporbarhed på.

Kontrolteamet, Borgerservice, Aarhus Kommune deltog ligeledes i aktionen, og traf i den forbindelse seks personer, som modtager offentlig forsørgelse. Det kan dog, på nuværende tidspunkt, ikke fastslås om - eller i hvilket omfang - det kan have betydning fremadrettet.

Yderligere oplysninger:
Skattestyrelsens presseafdeling: tlf.: 7237 0900
Fødevarestyrelsens presseafdeling: tlf.: 2284 4834